top of page

Flere nytilkomne har fået et job

Andelen af såkaldte ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse har ikke været lavere i 16 år, viser en undersøgelse, som Momentum har foretaget for Kommunernes Landsforening.

I 2019 var 29 procent på offentlig forsørgelse, og det er et markant fald sammenlignet med 2004, hvor andelen var 43 procent.

Udviklingen er gået særligt stærkt siden 2016, hvor 39 procent af de ikke-vestlige indvandrere var på offentlig forsørgelse.

I årene omkring 2015 steg antallet af nytilkomne flygtninge i Danmark betragteligt, og i kølvandet på det blev der indgået en ny trepartsaftale, hvor parterne forpligtede sig på at håndtere udfordringen, der blev indført en integrationsgrunduddannelse (IGU), og kommunerne ændrede deres indsats i en mere beskæftigelsesrettet retning.

Momentums analyse viser, at den lavere andel af offentligt forsørgede skyldes, at de har fået et arbejde. Andelen af lønmodtagere blandt ikke-vestlige indvandrere er steget fra 37 procent i 2016 til 45 procent i 2019, mens andelen på SU ligger stabilt på 8 procent ligesom andelen, der er selvstændige, på efterløn eller barsels-, og feriedagpenge har holdt sig på 19 procent.

Comments


bottom of page