top of page

Flere partier afslog at deltage i høring om asylbørn i udsendelsescentre

Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, nævnte i sin velkomst ved høringen i Domkirken om børns vilkår i udsendelsescentre, at man også havde inviteret repræsentanter fra Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Men det var ikke lykkedes at få disse partier til at sende repræsentanter til høringen. Derfor var det et indskrænket panel bestående af kirke- og kulturminister Mette Bock (LA) og SF’s udlændinge- og integrationsordfører, Holger K. Nielsen, der drøftede, om der politisk skulle gøres noget for at forbedre asylbørnenes forhold.

Vidneudsagn om forholdene i Sjælsmark

Inden den politiske paneldebat blev der vist videoindslag med et barn og en voksen, der fortalte, hvordan det er at bo i Sjælsmark – herunder også om de afsavn, de oplever i forhold til andre asylcentre, hvor de har boet.

10-årige Taufiki fra Congo fortalte, at han ikke husker andet fra sin barndom end de skiftende asylcentre, hvor han har boet gennem de seneste otte år i Danmark – heraf mere end et år i Sjælsmark. Han sagde, at en god fremtid for ham vil være at komme tilbage til sin gamle skole.

Asylchef i Røde Kors: ”Kan vi være det bekendt? Jeg synes det ikke!”

Udrejsecentret drives af Kriminalforsorgen, og Dansk Røde Kors står for børnehave, fritidsaktiviteter og sundheds- og omsorgsmæssige opgaver i centret.

Anne la Cour Vågen, der er chef for Asylafdelingen i Dansk Røde Kors, mindede i sit oplæg ved høringen om, at mange børn kommer med barske oplevelser i bagagen og har set ting, ”som børn ikke skal se”.

”I Røde Kors mener vi, at opholdstiden på et udrejsecenter skal være så kort som mulig. Der er ingen grund til at flytte beboere, medmindre de står til at skulle udrejse inden for ganske kort tid,” sagde Anne la Cour Vågen. Hun henviste til, at forskning viser, at ophold i asylcentre i mere end et år øger risikoen for varige skader for børn.

”Da det i 2012 blev besluttet at oprette udrejsecentre, var det en aftale, at der skulle tages særligt hensyn til børnene, således at afviste børnefamilier først skulle flytte til centrene, når der var kort tid til udrejse. Det blev ændret af et bredt politisk flertal i 2015. Nu er det sådan, at børnefamilier skal flytte til et udrejsecenter, så snart de har fået afslag – også selv om opholdstiden i udrejsecentret vil blive lang,” sagde Anne la Cour Vågen.

Opholdstiden er allerede blevet lang for mange af familierne i Sjælsmark. Hun oplyste, at der bor 118 børn på centret, og at 76 af dem har boet der i mere end seks måneder, 35 i mere end et år.

”Der er grund til bekymring, og det er svært at være vidne til, hvordan de skærpede vilkår på udrejsecentret påvirker familierne og dermed også børnenes trivsel. Det gennemgående mønster er, at jo længere tid, børnene har boet på centret, jo flere og større bekymringer er der,” sagde Anne la Cour Vågen. Hun nævnte, at der er eksempler på, at børn, der tidligere var velfungerende, er blevet udadreagerende eller indadvendte, og at der er børn, som mister evnen til at knytte bånd til andre. Hun tilføjede, at der er tale om eksempler, og at der ikke er mistrivsel hos alle.

”Især ældre børn bliver påvirket af at være vidne til andre familiers sammenbrud, og voksnes håbløshed, magtesløshed og desperation. Og selv om de måske ikke helt forstår, hvad der foregår, bliver også helt små børn påvirket af de stemninger, der er omkring dem – som at deres forældre ikke længere har indflydelse på helt basale ting i deres liv som fx at kunne arbejde eller lave mad til deres børn. Pædagoger og psykologer ser også eksempler på, at forældre gradvist mister evnen til at være forældre, hvilket jo har helt afgørende betydning for børnenes trivsel,” berettede Anne la Cour Vågen.

Hun oplyste, at der i 2018 frem til den 3. december er foretaget 51 underretninger til Hørsholm Kommune. De handler især om dårlig trivsel, skrøbelige familierelationer, vold og i enkelte tilfælde akutte indlæggelser.

Anne la Cour Vågen fortalte dernæst om de forskellige tilbud og fritidsaktiviteter, Røde Kors har til børnene i Sjælsmark – og tilføjede:

”Men alt det ændrer ikke ved, at de grundlæggende vilkår ikke er gode nok. Det er kritisk, når en helt basal dagligdags ting som at lave mad og samles ved bordet bliver taget fra familierne – især i en tid, hvor der skal være fokus på at styrke forældrene til at kunne tage vare på deres børn i forbindelse med den kommende hjemrejse,” sagde Anne la Cour Vågen – og spurgte afslutningsvis:

”Kan vi være det bekendt? Jeg synes det ikke,”

Mistrivsel blandt asylbørn

Eva Singer, der er asylchef i Dansk Flygtningehjælp, omtalte i sit oplæg den undersøgelse, som Dansk Flygtningehjælp udsendte i april 2018 af børns trivsel og udvikling i asylcentre.

”Den viser, at vi accepterer forhold for asylbørn, som vi ikke ville gøre for danske børn,” sagde Eva Singer med henvisning til undersøgelsens konklusioner, som handler om asylbørn generelt.

I forhold til børn i udsendelsescentre anbefalede Eva Singer, at man begrænser antallet af flytninger af familier mellem asylcentre – og at man, når det sker, sørger for at informere det nye center og den nye kommune, hvis der fx er sket underretninger om børn.

Eva Singer sagde – specifikt i forhold til udrejsecentre – at Sjælsmark ikke er et sted for børnefamilier at bo i særlig lang tid.

”Det mindste, man kan gøre, hvis børnefamilier skal bo der, er at give dem mulighed for selvhushold. Det bliver nævnt igen og igen af familierne og dem, der er omkring dem, hvor utrolig meget det betyder for en familie og for forældrenes mulighed for at værne om deres børn, at de kan have nogle normale rammer, hvor de selv kan lave mad, og hvor de kan lave den mad, de ønsker, og på de tidspunkter, som de ønsker,” sagde Eva Singer. Hun foreslog også, at der i højere grad bliver mulighed for at dispensere fra, at børnefamilier skal bo i Sjælsmark.

Mette Bock: Der foregår drøftelser

På grundlag af vidneberetningerne og oplæggene sluttede høringen med en paneldebat mellem kirke- og kulturminister Mette Bock (Liberal Alliance) og SF’s udlændinge- og integrationsordfører, Holger K. Nielsen, om forholdene for asylbørnene i Sjælsmark.

Mette Bock sagde, at hun selvfølgelig bliver berørt af at høre de konkrete beretninger om mennesker, der lever i Danmark. Hun sagde, at det også havde gjort indtryk at høre om forholdene omkring maden på udrejsecentre, og at ”der kan være andre forhold, som vi skal lytte til og være opmærksomme på”. Hun sagde samtidig, at ”det jo ikke er meningen, at man skal blive i Danmark, når man har fået endeligt afslag på sin asylansøgning” – og tilføjede: ”Så jeg har ikke svaret på, hvad vi skal gøre.”

På moderatoren Paula Larrains direkte spørgsmål om muligheden for at ændre på madforholdene svarede Mette Bock, at der er “drøftelser i regeringen omkring de her ting”. ”Det er det, jeg kan sige her. Jeg kan ikke stå og tale på regeringens vegne,” sagde Mette Bock.

Holger K. Nielsen sagde, at uanset, hvad man mener om udlændingepolitikken, så handler denne sag om, ”hvordan vi behandler de børn, der er i vores land”.

”Vi har en forpligtelse til, at de kan leve et børneliv som andre børn, ligegyldigt hvordan deres forældre opfører sig i andre sammenhænge,” sagde Holger K. Nielsen, som blandt andet appellerede til, at børnefamilierne får mulighed for selv at kunne lave mad.

Han var enig i, at afviste asylansøgere skal sendes hjem. ”Ja, men de kan da ikke vende tilbage som forkrøblede mennesker. De børn, der vender tilbage til deres land for at bygge det op, kan de gøre det, hvis de bliver forkrøblet under deres tid her i Danmark? Nej, selvfølgelig vil de ikke kunne det. Derfor har vi et ansvar over for de børn, og det er dem, vi taler om i dag,” sagde Holger K. Nielsen.

Læs mere

Comments


bottom of page