top of page

Flygtninge får sprogmakkere i integrationsuddannelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at styrke integrationsgrunduddannelsen frem mod 2024.Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at udvide og forbedre igu-ordningen, som skal hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Flere flygtninge skal kunne starte på integrationsgrunduddannelsen (igu). Samtidig skal igu-forløb indeholde mere uddannelse. Det har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået aftale om, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet. Parterne er blevet enige om, at uddannelsen i et igu-forløb skal stige med tre uger til i alt 23 uger. Der afsættes 1,5 mio. kroner i 2021-2024 til at styrke den nuværende sprogmakker-ordning, hvor igu-ansatte kan få tilknyttet en sprogmakker i den virksomhed, de er ansat på. Ordningen vil fremover omfatte flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har været i Danmark i op til ti år. Indtil nu har ordningen kun omfattet dem, der har været i landet i op til fem år. Det er forventningen, at dette vil øge målgruppen, som pr. 31. december 2019 udgjorde omkring 8.500 personer, til ca. 12.100 personer.

Comentários


bottom of page