top of page

Flygtninge: ’Vi er her for at velsigne Danmark’

75 præster fra op til 40 internationale kirker havde tid til selvrefleksion ved inspirationskonference: Der er også diskrimination i menighederne, sagde kirkeleder med indisk baggrund.”De fleste af os kom som flygtninge. Det var ikke med vilje, at vi kom til Danmark. Vi er her, fordi Gud vil bruge os. Vi er her for at velsigne Danmark.”

Det fortalte Tarek Freiwat, palæstinensisk menighedsleder fra Brønderslev på årets InspirationsDage på Kursuscenter Brogården ved Middelfart den 12.-14. august.


Deltagere fra 23 lande

Her var 75 præster og ledere fra 40 danske og internationale menigheder samlet for at dele erfaringer, reflektere og få ny inspiration på tværs af sprog, kulturer og kirketraditioner.

Tilsammen havde deltagerne rødder i 23 lande: Vietnam, Myanmar, Filippinerne, Nepal, Sri Lanka, Indien, Pakistan, Iran, Libanon, Egypten, Etiopien, Eritrea, Nigeria, Sierra Leone, Elfenbenskysten, Ghana, DR Congo, Uganda, Zimbabwe, USA, Polen, UK og Danmark.


At give plads til mange stemmer

- At diskrimination på grund af hudfarve og etnisk baggrund også findes i menigheder i Danmark tales der sjældent om. Men det er en del af den kirkelige virkelighed, som vi alle må forholde os til og tage klar afstand fra, hvad enten vi tilhører majoritetssamfundet eller en etnisk minoritet.

Det understregede Smitha Prasadam i et diskussionsoplæg med titlen Black Lives Matter – All Lives Matter. Hun er indiskfødt præst ved den anglikanske kirke i København.

- Det handler om at se os selv i den anden og give plads til mange stemmer omkring bordet, tilføjede hun.


At møde mennesker er aldrig tilfældigt

I tre bibelrefleksioner tog sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen tilhørerne med på en rejse ind i den velkendte fortælling om den barmhjertige samaritaner. Han opfordrede deltagerne til at identificere sig med hovedpersonerne:

Går vi som præsten og levitten et skridt til siden, så vi ikke ser den nødlidende på vores vej. Eller er vi i stand til at stoppe op midt i travlhed og være til stede for et menneske i nød? Hvad sker der, hvis vi ser os selv som den nødlidende og Kristus som vores samaritaner? Og hvad betyder det for kald og tjeneste, hvis vi identificerer os med kroværten, der tager imod de nødlidende mennesker, som Kristus bringer til ham? Så bliver mødet med et andet menneske aldrig tilfældigt, og vi sættes fri til at forsone os med egne begrænsninger, understregede Niels Nymann Eriksen.

Konferencen var arrangeret af Tværkulturelt Center i samarbejde med Folkekirkens Migrantsamarbejde og Kirkernes Integrations Tjeneste.

Opmerkingen


bottom of page