top of page

Flygtningehjælpen protesterer mod asylbehandling i tredjelande

Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Charlotte Stente kalder den netop vedtagne lov om modtagecentre i udlandet for ”uhensigtsmæssig, uansvarlig og usolidarisk””Idéen om at overføre asylansøgere til et tredjeland er både uhensigtsmæssig, uansvarlig og usolidarisk – og vi har gentagne gange opfordret Folketinget til at forkaste lovforslaget.

Sådan indleder generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp sin kommentar til Folketingets vedtagelse af lov ”L226 – om muligheden for at overføre af asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande”.

”Vi frygter, at det kan føre til alvorlige menneskerettighedskrænkelser af asylansøgere og flygtninge,” skriver hun.

Erfaringer fra lignende modeller, såsom den australske eller de såkaldte hotspots på de græske øer, indebærer frihedsberøvelse, fysiske overgreb, langsom asylsagsbehandling, manglende sundhedsbehandling og manglende adgang til juridisk bistand og klagemuligheder.


Folketinget har ageret i blinde

”Det står desuden stadig meget uklart, hvordan et eventuelt modtagecenter i et tredjeland skal administreres helt konkret, herunder hvad der er Danmarks juridiske ansvar for varetagelsen af asylansøgeres og flygtninges rettigheder,” fortsætter Charlotte Slente.

Det har desuden været et af vores kritikpunkter ift. det lovforslag, der nu desværre er vedtaget, at politikerne har taget stilling til en potentiel model, som endnu ikke eksisterer – og som de derfor ikke ved, hvad indeholder.

”Det betyder, at Folketinget reelt har ageret i blinde,” skriver generalsekretæren.


Et yderst usolidarisk signal

Samtidigt sender Danmark med vedtagelsen af lovforslaget et yderst usolidarisk signal til både vores nabolande i EU og ikke mindst til de ofte fattigere lande i verden, som tager langt det største ansvar for verdens flygtninge, mener hun.

”Hvis ikke et land som Danmark er villig til at tage del i ansvaret, er der en betydelig risiko for, at andre lande, herunder landene i nærområderne, på tilsvarende vis melder sig ud af indsatsen for at finde fælles og bæredygtige løsninger.”

bottom of page