top of page

FN advarer – igen – Danmark mod at overføre asylsøgere til tredjelande

UNHCR modsætter sig kraftigt Danmarks bestræbelser på at outsource asyl til andre lande. Det er at unddrage sig flygtningekonventionen, udtaler FN's højkommissær for flygtninge.FN's højkommissær for flygtninge Filippo Grandi har udsendt en pressemeddelelse i kølvandet på Folketingets ændring af udlændingeloven.

- Ændringerne træder i kraft, hvis Danmark opnår en formel aftale med et tredjeland. Dette kunne indebære tvangsoverførsel af asylansøgere og afskaffelse af Danmarks ansvar for asylprocessen og beskyttelse af sårbare flygtninge, skriver han og tager de kraftige gloser frem:

- UNHCR modsætter sig kraftigt bestræbelser, der søger at eksternalisere eller outsource forpligtelser til asyl og international beskyttelse til andre lande. Sådanne bestræbelser på at unddrage sig ansvar strider mod bogstaven og ånden i 1951-flygtningekonventionen samt Global Compact on Refugees, hvor lande blev enige om at dele mere retfærdigt ansvaret for flygtningebeskyttelse.

Allerede i dag bor næsten 90 procent af verdens flygtninge i udviklingslande eller de mindst udviklede lande, der - på trods af deres begrænsede ressourcer - træder op og opfylder deres internationale juridiske forpligtelser og ansvar, siger FN's højkommissær for flygtninge Filippo Grandi.

UNHCR har gentagne gange rejst sine bekymringer og indvendinger mod den danske regerings forslag og har tilbudt rådgivning og pragmatiske alternativer.

- UNHCR vil fortsat deltage i drøftelser med Danmark, der fortsat er en værdifuld og mangeårig partner for UNHCR for at finde praktiske veje frem, der sikrer det danske folks tillid og opretholder Danmarks internationale forpligtelser, slutter pressemeddelelsen.

Comentários


bottom of page