top of page

FN advarer mod at “eksportere” asylsøgere til andre lande

FN’s Flygtningeagentur UNHCR advarer mod ”eksport” af asyl og opfordrer hvert land til at til at tage sin del af ansvaret og ikke skyde det over på andre.Nogle regeringer overvejer at sende asylansøgere til udlandet for sagsbehandling, men UNHCR, FNs flygtningeagentur, opfordrer nu stater til ikke at eksternalisere deres asyl- og beskyttelsesforpligtelser. UNHCR advarer om, at sådan praksis bringer sikkerheden i fare for dem, der har brug for international beskyttelse.

”UNHCR er fortsat stærkt imod eksternaliserende initiativer, der med magt overfører asylansøgere til andre lande,” skriver flygtningeagenturet i en pressemeddelelse.


Svigter internationale forpligtelser

”Eksternalisering overfører bare asylansvaret til andre og svigter internationale forpligtelser. Sådan en praksis underminerer rettighederne for dem, der søger sikkerhed og beskyttelse. Den dæmoniserer og straffer dem og kan sætte deres liv i fare,” udtaler UNHCRs assisterende højkommissær for beskyttelse, Gillian Triggs.

Hun tilføjer:

”Det er ironisk, at mens vi fejrer 70-årsdagen for flygtningekonventionen, forsøger man at svække dens principper og ånd. I stedet skal prioriteten være at finde mere effektive måder til at garantere den universelle ret til at søge asyl på. Det samme gælder andre rettigheder, der leveres af international flygtningelov. ”


Forfærdet over det økonomiske argument

Forsøg på såkaldt eksternalisering involverer typisk tvangsoverførsler af asylansøgere til tredjelande, ofte udviklingslande, hvor menneskerettighedsbeskyttelse og ressourcer muligvis ikke er tilstrækkelige. Dette kan føre til ubestemt "oplagring" på isolerede steder eller under straffeforhold, der skader deres fysiske og mentale helbred, fortsætter pressemeddelelsen.

Gillian Triggs kritiserer det økonomiske argument i kraftige vendinger. Et argument, der er flittigt brugt af den danske regering:

”Jeg er forfærdet over argumentet om, at det er mere omkostningseffektivt at sende og være vært for asylansøgere i lande i det globale syd. Jeg finder dette moralsk forkasteligt - vi må ikke sætte prislapper på menneskeliv. Flygtninge er ikke varer, der kan handles af rigere nationer. At gøre det er dehumaniserende, udbyttende og farligt,” advarer Triggs.

”Eksternalisering udnytter både sårbarheder hos overbebyrdede udviklingslande og hos flygtningene selv,” tilføjer hun.


Overtræder international ret

Mens lande muligvis er enige om at overføre ansvaret for behandling af asyl og beskyttelse indbyrdes, bemærker UNHCR ifølge pressemeddelelsen, at sådanne bilaterale ordninger ofte ikke overholder internationale forpligtelser i praksis.

I henhold til international lov er den overførende stat ansvarlig for at sikre, at forpligtelser til at beskytte overførte asylansøgere fuldt ud bliver opfyldt af den modtagende stat. Nogle af disse sikkerhedsforanstaltninger inkluderer beskyttelse mod refoulement, dvs. tvangsreturnering af flygtninge eller asylansøgere til et land, hvor de kan udsættes for forfølgelse. Sikkerhedsforanstaltningerne skal også sikre adgang til retfærdige og effektive asylprocedurer, sundhedspleje, beskæftigelse, uddannelse og social sikkerhed og retten til fri bevægelighed.

Hvis disse rettigheder ikke kan garanteres, overtræder det overførende land international ret, skriver UNHCR.


Svigter ånden i internationale aftaler

UNHCR mener, at eksternalisering er i modstrid med ånden i Global Compact on Refugees, hvor 181 lande blev enige om at dele ligeligt ansvaret for flygtningebeskyttelse.

Det overvældende flertal af verdens 26 millioner flygtninge, 85 procent, trækker på gæstfriheden i nabolande og udviklingsregioner, ofte i mange år, når langvarige konflikter forhindrer tilbagevenden.

UNHCR opfordrer indtrængende til, at overstrakte flygtningeværtslande støttes - ikke belastet med mere ansvar.

”Der er bevis for, at eksternalisering ikke afskrækker desperate flygtninge fra at tage på farlige rejser for at søge sikkerhed. Tværtimod vil de tage forstørrede risici, straks ty til alternative ruter og forværre presset på frontlinjestaterne,” advarer Triggs.


Vesten modtager kun 15 procent af verdens flygtninge

UNHCR anerkender at flygtningestrømme medfører udfordringer, men minder om, at udviklede lande kun er vært for 15 procent af verdens flygtninge og har gode ressourcer til at håndtere asylansøgninger på en human måde. Samordnet international handling og global solidaritet er også afgørende for at løse den vold og kriser, der tvinger folk til at flygte.

Ensidige reaktioner er uhensigtsmæssige og ineffektive, fastslår UNHCR og tilbyder at hjælpe stater med at opfylde deres asylforpligtelser og sikre retfærdige og hurtige asylprocesser.

コメント


bottom of page