top of page

FN opfordrer Danmark til at ændre flygtningepolitik

Kommer med 16 skarpe anbefalinger til den danske regering om at komme tilbage på sporet.FNs Flygtningehøjkommissariat har sendt et brev henvendt til regering, folketing og andre aktører med udtalt bekymring for beskyttelsen af flygtninge med opfordring til Danmark om at leve op til sit ansvar i det internationale og det europæiske samarbejde. Brevet er på 11 sider og rummer en liste med konkrete forslag til forbedringer af den danske asyl- og flygtningepolitik. De 16 anbefalinger udtrykker bekymring over dansk lovgivning og praksis på flygtningeområdet.

Kritiserer det såkaldte paradigmeskift Det påpeges, at Danmark i dag har det laveste antal asylansøgere i mere end et årti, og at FN, dvs. UNHCR, løbende har advaret mod de stramninger, som er blevet gennemført de senere år. Navnlig er det såkaldte paradigmeskift fra 2019 en grund til alvorlig kritik, idet den danske regering skiftede fokus fra langsigtet integration af flygtninge til kortvarigt, midlertidigt ophold og hjemsendelse hurtigst muligt, skriver Refugees.dk.

Tilbage til internationale standarder Kort fortalt anbefaler FN, at Danmark at komme tilbage på sporet af international og europæisk standard, når det gælder beskyttelse af flygtninge. UNHCR anbefaler bl.a., at Danmark bør ophøre med den faste, regelmæssige revurdering af beskyttelsesbehov,ensrette længden af opholdstilladelser for alle tre kategorier af beskyttelse og tildele en sikker, stabil status til flygtninge med opholdstilladelse i længere tid, minimum fem år.

Fjern hindringer for familiesammenføring FN opfordrer også til at fjerne juridiske og praktiske hindringer for familiesammenføring ved at tillade familiesammenføring uden den nuværende venteperiode til dem, der er omfattet af den nye, midlertidige status, sikre alle børn mellem 15 og 18 ret til familiesammenføring i overensstemmelse med Børnekonventionen og indføre fleksible og humane kriterier for familiesammenføring for personer udover kernefamilien.

Giv automatisk statsborgerskab til børn født i Danmark Danmark bør også tildele automatisk dansk statsborgerskab til børn, der fødes statsløse i Danmark, samt etablere en procedure til at tildele en formel status til statsløse personer, som ikke kan vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdssted. Disse og andre anbefalinger er et vink med en vognstang om, at Danmark er på fejl kurs med stadige stramninger, og at landet må stemme sin asyl- og flygtningepolitik, så den harmonerer med europæiske og internationale standarder.

Comments


bottom of page