top of page

Folketinget udøver sindelagskontrol med ny aftale om indfødsret

Vi bevæger os længere og længere væk fra det frie og humane samfund, som mange i hele verden beundrede os for, skriver konsulent med ph.d. i tværkulturelle studier.


Danmark er grundlæggende et meget frit og humant samfund, og derfor befinder de fleste af os sig rigtig godt i samfundet. Men man skal både være blind og døv, ufølsom og uempatisk, hvis man ikke kan fornemme, hvordan politikerne i disse år skruer op for den totalitære nationalisme.


Langsom totalitær tilvænning

Det sker ganske langsomt, ja, så langsomt at de fleste ikke fornemmer det. Og de, der trods alt fornemmer det, får at vide, at de er naive, at de ikke har indset de alvorlige trusler, der hænger over hovedet på os, og som gerne skulle indgyde os den frygt, at vi forbliver passive i politikernes gryde og ikke hopper ud af den og protesterer.

I praksis får vi at vide, at der stort set ikke findes den frihedsrettighed, som politikerne ikke kan blive nødt til at beskære – men naturligvis kun lidt efter lidt, eller kun for bestemte grupper i befolkningen, og det lærer vi at leve med. Problemet er, at en række små og lidt større lovinitiativer, som politikerne tager i disse år har vedtaget eller ønsker at vedtage, langsomt, men dog skridt for skridt, bevæger os ned ad en nationalistisk og totalitær vej – og længere og længere væk fra det frie og humane samfund, som mange i hele verden beundrede os for.


Hvilke ”danske værdier” er de rigtige?

Jeg vil nøjes med at pege på det seneste tiltag, som politikerne er i færd med, nemlig ændringen af lov om indfødsret. I aftalen mellem Socialdemokratiet, Venstre, de Konservative og Liberal Alliance står der bl.a., at tildelingen af statsborgerskab bør ”være forbeholdt de personer, som har valgt Danmark og grundlæggende danske værdier… til”. I selve indfødsretsprøven vil der ”blive indarbejdet 5 ekstra spørgsmål om danske værdier … ”, som kan ”omhandle eksempelvis ytringsfrihed, ligestilling, forholdet mellem religion og lovgivning m.v. Det er et krav for at bestå, at man har minimum 4 ud af 5 rigtige af disse spørgsmål om danske værdier”.

Hertil er der to ting at sige. For det første, hvilke danske værdier på disse områder er de rigtige, fx når det gælder forholdet mellem religion og lovgivning? Har vi – eller skal vi måske have – en af folketinget vedtaget kanon over de danske værdier, og hvad så, når folketingsflertallet skifter, skal vi så også justere de værdier, som ansøgerne i deres hjerte og samvittighed skal tilslutte sig?


Folketinget vil herske over sjælene

For det andet, og allervigtigst, så er denne aftale om statsborgerskab – sådan som tidligere justitsminister Birthe Rønn Hornbech på fremragende vis gør rede for i Kristeligt Dagblad om den såkaldte toregimentelære:


”Det verdslige regimente skal holde sig til at lovgive om ydre ting. Gud tillader ikke andre at herske over sjælene. Men det er præcis, hvad Folketinget vil. Herske over sjælene. Med indfødsretsaftalen tiltager Folketinget sig magten over sjælene og dermed den enkeltes samvittighed. … Den verdslige magt inddrager hjertesagerne under sit herredømme og tester i fremtiden gennem indfødsretsprøven, at ansøgere nu også har det rette sindelag”.


Sindelagskontrol kan ramme alle

I denne aftale lægges der op til en sindelagskontrol, som ingen demokratisk sindede borgere bør finde sig i. Heller ikke blot fordi det i denne aftale ’kun’ rammer ’de fremmede’, som søger om dansk statsborgerskab, for disse ’fremmede’ er vel også vore medmennesker, hvis værdighed vi som demokratiske borger må beskytte. Og dertil kommer, at når politikerne kan indføre sindelagskontrol på dette område, hvad hindrer dem så i ikke også at gøre det på andre områder, eller i at tage andre autoritære tiltag?

Når der ikke allerede har været en bred folkelig protest mod denne aftale om indfødsret – på trods af dens klare totalitære træk – skyldes det efter min vurdering, at politikerne for lang tid siden begyndte lidt efter lidt i nationalismens hellige navn at skrue op for de totalitære tendenser.

留言


bottom of page