top of page

Folketingsbeslutning truer dansk retssikkerhed

Et flertal i Folketinget stemte den 24. oktober for et forslag, der skal holde danske ’syrienskrigere’ væk fra dansk jord.

Midlet er at give magt til integrationsministeren, som herefter kan bestemme at danske statsborgere, der har kæmpet i Syrien, mister deres statsborgerskab og derfor ikke har tilladelse til at rejse ind i Danmark.

Mattias Tesfaye, den nuværende integrationsminister, siger at det handler om vores sikkerhed. Men nu er integrationsministeren enerådende, i det han alene kan bestemme hvem der skal have frataget sit statsborgerskab.

Der er ganske vist en bestemmelse om at den dansker, der vil protestere, kan gøre det og komme for en dommer inden for et nærmere angivet tidsrum, som bliver forhandlet.

Loven strider ikke desto mindre mod Danmarks retssikkerhed. Indtil 24. oktober kan statsborgerskab kun frakendes ved dom. Folketingets beslutning har svækket domstolene og dermed slået skår i den tredelte magt.

Domstolskontrollen er en afgørende retssikkerhedsgaranti for hver eneste borger her i landet. Man kan ellers få en konflikt med forvaltningen – altså regeringen – bedømt af magthavere uden for regeringen – altså domstolene – der er personligt uafhængig. Domstolene arbejder efter en procedure, der sikrer upartiskhed og grundighed. Derfor er domstolskontrollen som led i magtfordelingen den vigtigste form for kontrol med forvaltningen.

Folketingets beslutning minder om, da vor sydlige nabo i 1935 fratog en stor del af den tyske befolkning tysk statsborgerskab. Det varede ikke længe derefter, at Danmark og andre lande lukkede deres grænser, så de udrejsende ikke havde nogen steder at vende sig hen og at mange – også ved dansk brutalitet – endte deres liv i gaskammeret.

Folketingets beslutning om at give integrationsministeren magt til såkaldt administrativt at fratage fremmedkrigere deres danske statsborgerskab skal op til revurdering om tre år.

Comments


bottom of page