top of page

Forældres druk skader deres børn

Forældres lemfældige omgang med alkohol har store konsekvenser for deres børns opvækst. 17 pct. af de børn, der lever med alkoholproblemer i hjemmet, oplever ugentligt at have 5-8 former for fysiske og psykiske symptomer på mistrivsel som hovedpine, mavepine, nervøsitet og vanskeligheder ved at falde i søvn. Blandt andre børn er det 6 pct.

Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden.

Rapporten viser blandt andet, at alkoholproblemer i hjemmet påvirker børnenes skolegang negativt. Børn med alkoholproblemer i hjemmet føler sig mere utrygge i klassen og har sværere ved at koncentrere sig.

Samtaler på BørneTelefonen viser også, at temaer som fysisk vold, selvmordstanker og selvskadende adfærd fylder markant mere i samtaler med børn om forældres misbrug end i andre samtaler på BørneTelefonen.

Tallene i rapporten, baserer sig på en analyse af 2.465 spørgeskemabesvarelser fra elever i 5. og 8. klasse og interviews med 30 børn i 5. klasse og 23 børn i 8. klasse.

Comments


bottom of page