top of page

Forskere: Unge udtrykker skabelsens dynamik

Opdateret: 18. nov. 2022

Kristen og muslimsk teolog er enige: Religiøse ledere kan lære af unges tolkning af både kristendom og islam. Mennesker er unikke og har helt personlige tolkninger af Gud og verden.


Christian Noval og Safet Bektovic. Foto: Michala Linn


Der var både dybde og bredde i to videnskabelige oplæg på Kristent-Muslimsk Samtaleforums konference i Odense den 4. og 5. november 2022. Katolske Christian Loval dykkede ned i filosofisk skabelsesteologi, mens muslimske Safet Bektovic viste en bred vifte af islamtolkning blandt muslimske unge i Norge.

Og unge var netop temaet for konferencen, der samlede 50 præster, imamer og andre ledere ligeligt fordelt mellem kristne og muslimer i Danmark. Under overskriften ”Hvem er de unge? Unges religiøsitet og identitetsdannelse” blev konferencen indledt af to forskere dr.theol. Christian Noval og lektor Safet Bektovic.


”Vi skal lytte til de unge”

- Unges formål er at vidne om skabelsens dynamik. De kan lære os andre så meget ud fra det, de oplever i spændingsfeltet mellem sekularisering og tro. Vi skal derfor blive bedre til at lytte til de unge, fastslog Christian Loval flere gange under sit foredrag og den efterfølgende debat.

Christian Noval er præst i den katolske kirke og doktor på en afhandling om ungdomsteologi i relation til den katolske kirke.

- Unge er uerstattelige personlige identiteter. De er unikke og perfekt skabte og udtryk for Guds herlighed. Pas på med at vurdere unge ud fra deres potentiale i fremtiden og ikke i deres unikke væren i nutid, pointerede han.


Unge har forskellige religiøse identiteter

Safet Bektovic er lektor i islamisk teologi ved Oslo Universitet og beskæftiger sig med islamisk teologi i et pluralistisk samfund. Han viste og bredden i unge muslimers identitetsopfattelse ud fra en serie interviews med 38 kristne og muslimske unge mellem 18 og 25 år. Begge grupper definerede deres tro meget forskelligt og fordelte sig på følgende idealtyper, sagde han:

Kristne betegnede han som enten kirkekristne, kulturkristne, personligt engagerede kristne, videnskabeligt troende, der afviser enhver religion, og kristne med indvandrerbaggrund.

Muslimske unge landede i følgende idealtyper: Traditionelle muslimer, ideologiske og politiske muslimer, moderate og individualistiske muslimer og kulturmuslimer.

- Der er en spænding mellem moralsk konservative muslimer og muslimer, der er præget af politisk liberalisme. Samtidig er en kulturel islam på vej frem, hvor man siger ja til islam som kultur men nej til islamisk teologi, fortalte Safet Bektovic.


Unge debatterer islam på internettet

Den fundamentalistiske salafisme, som legitimerer vold, findes stadigvæk. Men hvor de før dominerede mediebilledet, er der nu en bevægelse den anden vej i form af det, Bektovic kalder ”ikke-moské-islam” med alternative moskéer som kvindemoskéer og forsamlingshuse, samt ”etisk islam”, som kan betegnes som universalistisk-humanistisk islam, sagde han.

- Unge muslimer søger i overvejende grad vejledning på internettet. Her præsenteres islam fra alle tænkelige vinkler. Et interessant forum for unge er Concordia Forum. Det er et internationalt debatforum for unge muslimer, som ikke kommer i moskéen. Her er det de unge selv, der tolker islam og bidrager til en ny diskurs om islam. De udformer en idé om en ungdomsteologi, der bevidstgør dem som unge muslimer. Idet de finder nye islamiske autoriteter på nettet bygger de bro mellem imamernes tolkninger og deres eget kendskab til religionen, fortalte Safet Bektovic.


Unge skal ikke blot udfylde en plads

Og netop de unges tolkning kan inspirere ældre generationer var Safet Bektovic og Christian Noval enige om.

- Det kirkelige og religiøse ungdomsarbejde går ikke ud på at udfylde en stol, når vi ældre en dag ikke er her mere. Målet for en ung er ikke at blive voksen, men at være ung, sagde Christian Noval og pointerede, at mennesket som skabt af Gud er ex-centriske – altså udenfor eget centrum.

Safet Bektovic kunne ikke være mere enig:

- Det gælder om at være excentriske og ikke egocentriske!


Gud skaber alting perfekt

Og så fik deltagernes ellers indføring i teologi ud fra skabelsesberetningen, som både jøder, kristne og muslimer har fælles:

- Skabelsen har altid en oprindelse og et mål. At være skabt er et mål i sig selv. Mennesket er unikt og skal ikke være andet end det er. Det trives ved at leve klogt i det daglige. Unge er uerstattelige personlige identiteter. De er unikke og perfekt skabte og udtryk for Guds herlighed, sagde Christian Loval.

Ungdom forstås i to dimensioner fremholdt han:

- Vi befinder os altid i en sammenhæng, hvor Gud er vores yderste kontekst og hverdagen vores umiddelbare kontekst. Identiteten defineres ud fra Gud og forstås i det levede liv i hverdagen.

- Når Gud skaber, siger han, at det er perfekt. Ikke fordi vi er perfekte i os selv, men fordi det, Gud gør, altid er perfekt. Målet for unge er hverken at blive voksne eller at forblive evigt unge. Unges formål er at vidne om skabelsens dynamik, sluttede han.

Comments


bottom of page