top of page

Gensidig tillid skal forebygge radikalisering

Samfundet er i bevægelse. Nogle gange i en gunstig retning, andre gange det modsatte. Og andre gange i begge retninger!

Sikkerhedsvirksomheden CERTA udgiver i dag sammen med TrygFonden en rapport om radikalisering i Danmark. Rapporten følger op på en lignende rapport fra 2016 og giver et frisk billede af radikalisering og ekstremisme i Danmark.

Fragmenteret ekstremisme

”Radikalisering i Danmark er fortsat en reel og alvorlig problematik. Udfordringernes omfang og karakter har imidlertid forandret sig og fremstår nu mere fragmenteret og pluralistisk,” konkluderer rapporten.

”Hvor militant islamisme i 2016 udgjorde den primære trussel i forhold til radikalisering, er politisk ekstremisme blevet en stadig større del af hverdagen for aktører i forebyggelsesindsatsen i 2019,” lyder rapporten, der er blevet til på baggrund af interview med personer, der er aktive i lokale foreninger, medarbejdere i boligsociale indsatser, opsøgende gadeplansmedarbejdere, medarbejdere i offentlige anti-radikaliseringsenheder, lokale myndigheder og politikredse.

Fokus på højreekstremismen

”Særligt inden for højreekstremismen, hvor udbuddet af grupperinger og fora er steget fysisk såvel som online, er der et øget fokus på det forebyggende arbejde,” lyder et sammendrag af rapporten, der anbefaler, at forebyggelsesindsatsen ”løbende tilpasser sig en verden i forandring, hvor nye former for ekstremisme og nye sociale profiler gør sig gældende i bekymringssager om radikalisering”.

For at stærke, lokale fællesskaber fortsat kan være bolværk mod radikalisering, er det vigtigt, at den danske forebyggelsesindsats imødekommer aktuelle udfordringer.

Gensidig tillid mellem borgere og myndigheder

”Netop styrkelse af den (gensidige) tillid mellem myndigheder og borgere, er grundlæggende for at den forebyggende indsats styrkes yderligere. Det er i denne forbindelse essentielt, at der sikres kontinuitet i såvel aktiviteter som økonomisk støtte til de forskellige aktører og projekter, herunder ikke mindst de frivillige foreninger.”

Der tegner sig også et billede af nye muligheder for forebyggelsen.

”Indsatsen kan med fordel starte tidligere og i højere grad inkludere skoler og daginstitutioner. Ligeledes kan et tættere og mere fast koordineret samarbejde mellem psykiatrien og de øvrige myndighedsaktører i bekymringssager prioriteres og udbygges,” lyder rapporten, hvor mantraet gentages:

Gensidig tillid mellem borgere og myndigheder.

Læs tidligere artikler om sagen:

Comments


bottom of page