top of page

Grønlandske børn bliver oftere anbragt end danske børn

Dårligt samarbejde mellem familier og sagsbehandlere betyder, at forebyggende indsatser ikke lykkes godt nok, viser analyse.Børn fra grønlandske familier i Danmark anbringes oftere uden for hjemmet end danske børn. Familiernes vanskelige situation, sprogvanskeligheder og kulturelle misforståelser er blandt forklaringerne.

Næsten 6 ud af 100 børn med grønlandsk baggrund er anbragt uden for hjemmet. Det gælder kun 1 ud af 100 danske børn.

Blandt grønlandske forældre i Danmark er der flere socialt udsatte, end blandt danske forældre generelt. Det forklarer en del af forskellen på, hvor ofte grønlandske og danske børn anbringes, da der blandt børn fra danske familier i samme situation som de grønlandske er knap 4 procent, der er anbragt uden for hjemmet.

Det er en af konklusionerne i en undersøgelse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter.


Sproglige og kulturelle misforståelser

Undersøgelsen peger på flere udfordringer i samarbejdet mellem sagsbehandler og forældre, som skyldes sproglige og kulturelle misforståelser. Det dårlige samarbejde kan betyde, at de forebyggende indsatser, som ofte iværksættes, inden en anbringelse kommer på tale, ikke lykkes godt nok.

”Forældrene er tilbageholdende i samarbejdet med sagsbehandleren, når de ikke føler sig forstået og måske endda har en forventning om at blive forskelsbehandlet. Det skaber selvsagt en dårlig proces, som i sidste ende går ud over børnene,” siger Karen Margrethe Dahl, chefanalytiker i VIVE, i en pressemeddelelse.

Hun vurderer, at nogle anbringelser kunne være forhindret, hvis samarbejdet mellem sagsbehandler og forældre havde været bedre.


Anbragte børn med grønlandsk baggrund trives

Trods udfordringerne i sagsbehandlingen trives børn med grønlandsk baggrund generelt bedre end andre anbragte børn i Danmark, men de har svært ved at bevare deres grønlandske sprog og kultur.

”I anbringelsesprocessen prioriteres børnenes mulighed for at blive anbragt sammen med søskende og bo tæt på de biologiske forældre højere end mulighederne for at bevare sproget,” forklarer Karen Margrethe Dahl.

De fleste anbragte børn med grønlandsk baggrund bor i plejefamilier, og kun få er anbragt på døgninstitution. I undersøgelsens data optræder 7.113 børn med en eller to forældre, der er født i Grønland – heraf 396 børn, der er anbragt uden for hjemmet. Disse 396 børn sammenlignes med 9.821 børn med dansk baggrund, der er anbragt uden for hjemmet.

Comments


bottom of page