top of page

Håndbog skal sikre, at ingen lades i stikken

Denne artikel er sponsoreret af hjælpeorganisationen Mission Øst.

Dansk hjælpeorganisation har 12 års erfaring i Nepal med at inkludere kvinder, kasteløse, religiøse minoriteter og personer med handicap i hjælpearbejdet. På den baggrund har hjælpeorganisationen Mission Øst udgivet en håndbog til fri afbenyttelse for alle ngo’er.

’Towards Inclusion’ er skrevet af inklusionseksperterne Vera van Ek og Sander Schot og er blevet til i samarbejde med de lokale ngo’er ICCO Nepal og Light for the World.

Mission Øst sørger for, at marginaliserede grupper er repræsenteret i de lokale landsbykomitéer som tilser arbejdet med at varsle katastrofer, plante træer og dyrke jorden bæredygtigt. Alt sammen for at afbøde de årlige katastrofer, når monsunregn får vandmasser til at oversvømme floder og forårsage jordskred.

Det er erfaringerne fra dette inkluderende hjælpearbejde, der nu kan komme andre ngo’er og Mission Østs øvrige syv arbejdslande til gavn.

’Towards inclusion’ viser på pædagogisk vis, hvordan ngo’ers gode intentioner om at inkludere marginaliserede grupper kan implementeres, så ingen befolkningsgrupper lades tilbage i et lokalsamfunds udvikling. Med grafer og illustrationer guides læseren fra analyse til konkret handling.

Først føres læserne gennem en grundig evaluering af organisationens tilgang til inklusion og muligheder for at involvere samarbejdspartnere og givere i processen.

Derefter præsenteres et sæt værktøjer, som dels afslører muligheder og forhindringer for at inkludere marginaliserede grupper, dels viser, hvordan man helt konkret går til værks for at få alle med i udviklingen.

Håndbogen giver også hjælp til at evaluere og måle effekten af alle anstrengelser.

Til sidst gives der bud på, hvordan den inkluderende tilgang kan sætte sig i lokalsamfundet som en vedvarende kultur. Her er nøgleordene: vision, kommunikation, bemyndigelse, udholdenhed og fejringer af både små og store sejre.

– Vi håber, så mange ngo’er som muligt, vil få gavn af håndbogen, og endnu vigtigere: at alle de mennesker, der ellers bliver diskrimineret på grund af køn, hudfarve, handicap, etnicitet, religion eller seksuel orientering, må få værdighed og fuldt ud bidrage til at løfte deres lokalsamfund, siger Missions Østs generalsekretær Kim Hartzner i en pressemeddelelse.

’Towards inclusion’ er på 144 sider og kan hentes gratis her.

Commentaires


bottom of page