top of page

Høringssvar: ’Hjemvendte fremmedkrigere skal for domstolen’

Institut for Menneskerettigheder har afgivet høringssvar til et lovudkast om ændring af reglerne for frakendelse af fremmedkrigeres statsborgerskab. Ifølge Instituttet er der et generelt behov for en større retssikkerhed i lovforslaget. For at højne retssikkerheden anbefaler Institut for Menneskerettigheder, at man indfører en automatisk domstolsprøvelse ved frakendelsen af dansk statsborgerskab.

”Der er behov for at opgradere retssikkerheden, så danske statsborgere sikres ordentlig adgang til domstolene. I sager om administrativ udvisning af udlændinge har vi automatisk domstolsprøvelse, så det er svært at forstå, at danske statsborgere ikke også skal have det,” siger Jonas Christoffersen, direktør, Institut for Menneskerettigheder på instituttets hjemmeside.

Instituttet har også set nærmere på spørgsmålet om tilbagevirkende kraft i lovforslaget og mener også her, at en domstolsprøvelse kan få betydning for vurderingen af, om den tilbagevirkende kraft er i overensstemmelse med eller i strid med Menneskerettighedskonventionen.

Lovforslaget lægger op til, at børn kan få frakendt statsborgerskabet – også uden automatisk domstolsprøvelse.

– Vi vil ikke afvise, at børn kan udgøre en selvstændig sikkerhedsrisiko, men vi savner i lovforslaget en klarere anerkendelse af, at børn i vidt omfang kan være ofre for voksnes beslutning, fordi børn kan være presset til at deltage i adfærd, der udgør en sikkerhedsrisiko. Vi mener derfor, at regeringen bør ændre lovforslaget, at det lægger op til en meget restriktiv praksis om fratagelse af børns statsborgerskab, siger direktør Jonas Christoffersen.

Comments


bottom of page