top of page

Halvdelen af danskerne er bekymrede for indvandring

Halvdelen af danskerne er bekymrede for indvandring. Bekymringen er steget markant siden 2011 og er i dag lige så høj som i det tidligere rekordår 1990, skriver Ritzau med henvisning til en undersøgelse fra Mandag Morgen.

– Halvdelen af befolkningen ser indvandring som en trussel. Det er markant højere, end det var i 2011, siger professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet til Ritzau.

Undersøgelsen er lavet gennem 30 år med de samme – næsten ledende – spørgsmål. ”Hvor enig elle uenig er du i synspunktet: Indvandringen truer vores nationale egenart.”

Aldrig tidligere har en større andel erklæret sig enig. Bekymringen er stigende, selv om antallet af asylansøgere er det laveste i ti år, flere indvandrere er kommet i job, og flere unge med indvandrerbaggrund får en uddannelse, skriver Ritzau.

Undersøgelsen bygger på svar fra 5900 personer. Den viser også, at andelen af danskere der vil henholdsvis stramme og slække på udlændingepolitikken, er nogenlunde lige fordelt med hhv. 27 og 28 procent. 33 procent mener, at stramningerne er passende.

Comments


bottom of page