top of page

Her er alle velkomne uanset tro eller ikke-tro

For 20 år siden blev et unikt samarbejde mellem 28 fynske sogne sat i gang og Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (FTS) var en realitet. Jubilæet fejres med festgudstjeneste og reception i Odense Domkirke søndag den 8. september kl. 10.

De 28 sogne er alle en del af hhv. Hjallese og Sankt Knuds Provstier i Odense. Initiativtagere var daværende biskop, Kresten Drejergaard, domprovst, Chr. Dickmess og generalsekretær i Danmission, Harald Nielsen.

Både folkeligt og kirkeligt

I FTS’ formål står der kort og præcist, hvad samarbejdet handler om: FTS arbejder for en folkelig og kirkelig integration på tværs af etniske og religiøse forskelle.

Det er en meget åben formulering, som siger noget helt afgørende om FTS’ arbejde gennem 20 år: Vi skal række ud mod flygtninge, indvandrere, asylsøgere, studerende og arbejdstagere, som er kommet fra stort set alle verdenshjørner. Nogle bliver her for altid, andre er på træk, nogle må mod deres vilje forlade Danmark igen. Lige meget hvem disse mennesker er, lige meget hvilken historie, de bringer med sig, lige gyldigt om de tilhører den ene eller den anden religiøse, kulturelle og etniske baggrund, er de velkomne i FTS’ mange tilbud.

Sådan lyder i FTS’ Facebook-opslag om jubilæet, der også markeres med et festskrift.

Har prøvet at være fremmed

FTS har gennem de 20 år haft til huse tre steder i Odense. Den første tid i en barak på den gamle kaserne på Sdr. Boulevard, herefter Fengers Gård i Vestergade i Odense, og fra 2011 Folkekirkens Hus i Frue Kirkestræde.

Det er også her vi møder Jesper Hougaard Larsen, der leder centret sammen med sin hustru Marianne. Marianne Hougaard Larsen har baggrund som seminarielærer og Jesper som sognepræst i mange år, bl.a. i Los Angeles.

– Så jeg er vant til at begå mig mellem mange kulturer og har også erfaring med selv at være fremmed i et andet land, fortæller han over en hyggelig kop kaffe i Folkekirkens Hus.

Muslimer er trygge ved at deltage

I de folkelige aktiviteter mødes kristne, muslimer, hinduer, buddhister, ikke-troende og dem, der ikke rigtig ved, om de hører hjemme det ene eller det andet sted.

Har det aldrig hindret folk fra andre religioner at komme her i Folkekirkens Hus?

– Nej, over hovedet ikke, tvært imod. Vi har ikke haft nogen betænkeligheder fra hverken personer eller foreninger fra andre religiøse traditioner her i byen, fortæller Jesper Hougaard Larsen.

Han fortæller bl.a. om en muslimsk far, der gerne ville give sine børn den bedste forudsætning for skolegang og uddannelse i Danmark og derfor kom med sin ældste datter i Sprogcaféen.

– Da han hørt, at vi havde kirkelig baggrund, slappede han helt af og sagde, at det var helt i orden.

Toner rent flag

Når vi samles til aktiviteter i Folkekirkens Hus, er det selvfølgelig folkekirken man møder, og det lægger vi ikke skjul på, skriver FTS på Facebook.

Men: I sprogcaféen, i kvindegruppen, i den internationale mødregruppe, ved højskoledage, foredrag og udflugter er vi sammen med hver vore baggrunde, med vores tro og livsbagage. Her får alle lov at komme og være med som dem de er, og de kan gå igen som dem de er.

Alle er velkomne til at deltage i fejringen af FTS søndag den 8. september kl. 10 og ved receptionen i Sankt Knuds Salen. Gudstjenesten bliver radiotransmitteret på P1, og tidligere Odensebisp Kresten Drejergaard er prædikant.

Comments


bottom of page