top of page

Hjælpearbejde er solidaritet

I dag søndag er det International Dag for Menneskelig Solidaritet. Solidaritet et at give lige rettigheder og goder til alle.Af Peter Drummond Smith, konstitueret generalsekretær, Mission Øst

Nødhjælp er solidaritet. Så kort kan det siges. Det er ikke som i gamle dage den stærkes almisser til den svage. For hvem er stærk, og hvem er svag, når det kommer til stykket? Hvem er rig, og hvem er fattig? Vi kan være rige på materielle goder, men fattige i sociale relationer. Vi kan virke stærke udefra, mens vi er svage indeni. Modsat kan skrøbelige være utroligt stærke og udholdende midt i svære omstændigheder. Det har jeg lært gennem mere end 25 års hjælpearbejde i Mission Øst. At både akut nødhjælp og langsigtet udvikling er et ligeværdigt partnerskab om fordeling af verdens goder. Vi giver af vores materielle overflod. Modtagerne giver så uendeligt meget tilbage af åndelige rigdomme. Taknemmelighed. Håb. Og et ukueligt mod på fremtiden. I dag, søndag den 20. december, er det International Dag for Menneskelig Solidaritet. Den sidste FN-dag i år. Det er en dag, hvor vi fejrer enhed i mangfoldighed og samtidig holder hinanden fast på at udrydde fattigdom i verden. Alt sammen fordi vi er solidariske med bonden, fabriksarbejderen, daglejeren, flygtningen og den fordrevne. Når jeg ser tilbage på året, der er gået, kan jeg glæde mig over, at Mission Øst har kunnet indgive håb til de 300.000 mennesker i otte lande mod øst, som vi står sammen med og hjælper. Især nu, hvor flygtninge og fordrevne i Afghanistan, Nepal, Irak, Syrien, Libanon og Armenien har modtaget hjælp til at modstå Coronapandemien. Hygiejneartikler, rengøringsmidler og værnemidler skal beskytte dem mod COVID-19, mens de opholder sig i tæt befolkede karantænecentre, flygtningelejre og slumkvarterer. Samtidig inspirerer vi familier i landområder og bjergegne til at dyrke deres egne fødevarer og blive selvforsynende. I en verden, hvor uligheden vokser, er det brug for at minde hinanden om den globale solidaritet. Vi er alle mennesker. Vi har alle samme behov for husly, vand og mad. Vi har alle de samme drømme for vores børn: sundhed, uddannelse og håb om en meningsfuld fremtid. Skal vi ikke stå sammen om at kæmpe for disse goder til alle?

Kommentare


bottom of page