top of page

”Home for Christmas?”

Hvor ville jeg ønske, at politikerne ville komme i julehumør og – i denne Corona-tid – lukke udrejsecentrene og sende de afviste syriske asylansøgere hjem til deres danske hjem– og samtidig lægge en gave under juletræet til alle dem, der er født i Danmark: et dansk statsborgerskab.I denne i mere end en forstand mørke tid bliver flere og flere afviste asylansøgere, der ikke kan sendes hjem og ikke ønsker at rejse hjem til Syrien, flyttet fra deres hjem - og i mange tilfælde skilt fra familie – og anbragt i udsendelseslejre. Dér kan de så se frem til at skulle henslæbe de næste mange måneder og måske år under kummerlige forhold.

Når regeringen og regeringspartiet bliver kritiseret for dels overhovedet at ville sende afviste syrere tilbage til Assads Syrien, dels at anbringe dem i udsendelseslejre, hvor de risikerer at blive endnu mere nedbrudte, end de måske var i forvejen, på ubestemt tid, lyder svaret igen og igen sådan: ”Det sker alt sammen i overensstemmelse med dansk lov, og det er et flygtningenævn, som er en domstolslignende instans, der har truffet den endelige beslutning.”

Således vasker man sine hænder og fastslå frimodigt, at alt er gået, sådan som det jo skal.


En voksende retsløs underklasse

I denne i mere end en forstand mørke tid vokser antallet af mennesker, der har fået asyl i Danmark, men som ikke er danske statsborgere, dag for dag. Knap en snes tusinde af dem er tilmed født i Danmark – men af mennesker, der ikke har opnået dansk statsborgerskab, men stadig har statsborgerskab i et andet land.

Sandsynligvis er der også et voksende antal børnebørn, altså børn født af mennesker, der er født i Danmark, som ikke har fået dansk statsborgerskab. Dermed får vi en stor rettighedsmæssig underklasse i Danmark af borgere, som ikke har fået dansk statsborgerskab, selvom de har boet i Danmark i mange år, hele deres liv, eller i flere generationer og føler sig som danskere og betragter Danmark som deres hjem.

Hvorfor vokser denne gruppe år for år? Jo, fordi man igen og igen har gjort det vanskeligere og vanskeligere at honorere de krav, der stilles for at få dansk statsborgerskab – med det helt tydelige formål at begrænse uddelingen af danske statsborgerskaber.


Normal ville man lave loven om

Når regeringen og de partier, der står bag denne ordning, bliver kritiseret for ikke fx at give børn født i Danmark, eller deres børn igen, statsborgerskab, lyder svaret, at det er helt i overensstemmelse med de love, som folketinget har vedtaget. Således vasker men sine hænder, for alt er sket i overensstemmelse med love og paragraffer i vort velordnede land.

Regeringen og de partier, som støtter dens politik på dette område, har helt ret i, alt sker i overensstemmelse med de af folketinget vedtagne love. Men hvis man på et andet område af samfundslivet havde konstateret, at de love, som folketinget havde vedtaget, havde haft til konsekvens, at danskere fik deres liv ødelagt på grund af en inhuman behandling - og at det angivelige formål md loven heller ikke en gang blev opnået, trods de ’uheldige følgevirkninger’ - så ville man skynde sig at lave loven om. Ud fra den betragtning, at staten da hverken skal opføre sig inhumant eller decideret tåbeligt.


Send syriske familier hjem - til deres danske hjem

Derfor er vi nødt til at holde politikerne og specielt regeringen fast på, at det er deres – og alene deres ansvar – at der er (med)mennesker i det danske samfund inkl. børn, der får en dårlig behandling og i nogle tilfælde får deres liv ødelagt. Men intet er i dette tilfælde så slemt, at det ikke kan gøres om. I kan være med til at lyse op i denne i flere henseender mørke tid.

Vi nærmer os jul, og som bekendt har flere amerikanske film har temaet ”home for Christmas”. Vi er også på vej ind i en corona-krise, der måske vil lukke skoler og institutioner. Hvor ville jeg ønske, at politikerne ville komme i julehumør og – i denne Corona-tid – lukke udrejsecentrene og sende de afviste syriske asylansøgere ”home for Christmas”, hjem til deres danske hjem– og så samtidig lægge en gave under juletræet til alle dem, der er født i Danmark, og det behøver ikke at være nogen dyr minkpels, men ‘blot’ et dansk statsborgerskab.


Comentarios


bottom of page