top of page

Hver anden erhvervsskoleelev med et handicap falder fra

En ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder slår fast, at både skole- og praktikperioder på erhvervsuddannelserne mangler fleksibilitet og bedre støtte for den forholdsvis store andel af elever, der har et handicap.

Mens 51 procent af eleverne med et handicap, der er startet på deres uddannelse, frafalder efter fire år, så gælder det kun 37 procent af eleverne uden handicap.

Tallene stammer fra undersøgelsen ‘Ligebehandling af elever på erhvervsskoler‘, som er den første af sin art. Undersøgelsen er lavet på baggrund af et større datamateriale om elever, der er indskrevet på erhvervsskolerne i 2011-2017, og registerdata fra Danmarks Statistik og oplysninger om diagnoser i landspatientregistrene.

Og den viser, at handicap sammen med etnicitet ligger øverst på listen over forhold, der hænger sammen med registreret frafald. Ifølge undersøgelsen har man en øget risiko på 36 procent for at falde fra uddannelsen, alene fordi man har et handicap.

– Selvom du kommer med en flot afgangseksamen fra folkeskolen og har veluddannede forældre, er du bare dårligere stillet under erhvervsuddannelsen statistisk set, hvis du har et handicap, siger Nikolaj Nielsen, der er teamleder for Handicap i Ligebehandlingsafdelingen på Institut for Menneskerettigheder og en af forfatterne bag rapporten.

Kommentare


bottom of page