top of page

Hver tredje engagerer sig i frivilligt arbejde

Hver tredje dansker over 16 år har de sidste tre måneder arbejdet frivilligt i en idrætsforening, med sociale indsatser, på kulturområdet – eller andre områder i det mangfoldige danske foreningsliv, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Idræt, kultur og socialt arbejde

Bedst lever frivilligheden i Region Syddanmark og Midtjyllands idrætsforeninger, hvor frivillige udgør hele 36 og 31 pct. af de voksne frivillige mod et landsgennemsnit på 27 pct. I Region Hovedstaden bruges 18 pct. af de frivillige kræfter i idrætten.

Til gængæld fylder det sociale område, fx lektiehjælp til sårbare børn og indsats i udsatte boligområder, mest i Region Hovedstaden og Nordjylland med hhv. 17 og 15 pct. mod 13 pct. på landsplan. Mindst fylder det sociale område i Region Sjælland med 9 pct.

Den frivillige indsats på kulturområdet fylder mest i Region Syddanmark og Hovedstaden (hhv. 14 og 13 pct.), mens kulturområdet fylder mindst i Region Nordjylland og Midtjylland med 8 pct. Kulturområdet dækker fx over biblioteker og kulturinstitutioner.

Mænd er til idræt og kvinder socialt arbejde

Overordnet set, så laver mænd og kvinder lige meget frivilligt arbejde. Der er dog forskelle på, i hvilke slags foreninger, de ligger deres kræfter.

33 pct. af de voksne mænd, som havde været frivillige i månederne op til 1. kvartal 2019, havde således været det på idrætsområdet. Her lagde 22 pct. af kvinderne deres frivillige indsats.

Kvinderne involverer sig til gengæld i højere grad i socialt arbejde og på skole- og institutionsområdet med hhv. 16 og 12 pct. For mændenes vedkommende var det 9 pct. der lagde deres frivillige kræfter på socialområdet og 7 pct., som involverede sig på skole- og institutionsområdet.

Comments


bottom of page