top of page

Hvorfor inddeler vi verden i ’os’ og ’dem’?

Carlsberg Fondet inviterer til at blive klogere på de psykologiske mekanismer, der sætter skel mellem mennesker.

Det sker torsdag den 30. januar kl. 18.30-20.30 i Ny Carlsberg Glyptotek i København.

Det er er et såkaldt Videnskab|Lidenskab-arrangement, der dykker ned i mekanismerne, der gør, at vi er tilbøjelige til at skelne mellem ”os” og ”de andre”. Professor ved Københavns Universitet Dan Zahavi og billedkunstner Jeannette Ehlers fortæller om kulturelle tilhørsforhold og forskelle, når de samtaler med journalist Nynne Bjerre Christensen.

Videnskab|Lidenskab sætter videnskabsfolk og billedkunstnere i stævne i Glyptotekets Festsal til live interviews.

Hvorfor vi inkluderer og ekskluderer

Filosof og professor ved Københavns Universitet og University of Oxford, Dan Zahavi, vil gøre deltagerne klogere på begrebet ”vi” og hvorfor og hvordan fællesskab og kollektiv identitet både inkluderer og ekskluderer.

Zahavi, der siden 2002 har været leder af Center for Subjektivitetsforskning, har i løbet af karrieren gjort sig internationalt bemærket med sine filosofiske forståelser af den menneskelige bevidsthed og det menneskelige selv. Forskningsprojektet ”Who are we?” er en filosofisk undersøgelse af begrebet ”vi”; hvad betyder en sådan kollektiv identitet for individets opfattelse og håndtering af en sammensat verden med forskelligartede kulturer?

Fortrængninger og manipulerede fortællinger

Aftenen fortsætter i selskab med billedkunstner Jeannette Ehlers, når hun interviewes om sin praksis, der kritisk og aktivistisk forholder sig til, hvordan kulturel og national identitet også beror på mangelfuldheder eller bevidste fortrængninger af andre kulturer i historieskrivningen.

Ehlers arbejder ofte med en kombination af performance- og videokunst, fotografi og skulptur. Det primære udgangspunkt for hendes kunstneriske praksis er tematikker, som omhandler identitet, repræsentation og historieskrivning.

For Ehlers er historie netop ikke blot fortid. Ved at genopdage og genskrive fortrængte eller mørklagte sider af Danmarks historie, ikke mindst kolonihistorien, viser Ehlers gennem sine værker, at også nutidens kulturelle og nationale selvforståelse beror på fortrængninger og manipulerede fortællinger om andre kulturer.

Comments


bottom of page