top of page

Ildsjæl bekæmper diskrimination af grønlændere

Opdateret: 20. maj 2022

Nanna Knudsen modtager Retspolitisk Forenings hæderspris KAFKAT for sin indsats for mellemmenneskelig forståelse og kamp mod diskrimination af hendes grønlandske landsmænd.

Foto: Marianne Olsen


Retspolitisk Forenings hæderspris, KAFKAT, uddeles i 2022 til Nanna Knudsen for hendes utrættelige indsats for at skabe forståelse mellem befolkningerne i Grønland og Danmark.

”Med hensyn til racisme er grønlænderne stadig nederst i det triste hierarki,” udtaler Nanna Knudsen.


Underviser i grønlandsk og dansk

Nanna Knudsen, der er født i Grønland og dansk gift, har hele sit voksne liv arbejdet for sine landsmænd, både i Grønland og i Danmark.

Nanna Knudsen har kæmpet for mellemfolkelig forståelse som underviser: Hun har undervist danskere i grønlandsk, når danskere skulle arbejde i Grønland, og grønlændere i dansk, for at de bedre kunne klare sig i Danmark. Og samtidigt forklaret om samfundsindretningen begge steder.


Påtaler diskrimination af grønlændere

Nanna Knudsen arbejder stadig efter sin pensionering i 2015 som tolk ved retssager. Den indsigt, hendes arbejde giver hende, er blevet en grundlæggende inspiration til at gøre opmærksom på diskrimination, der rammer hårdest på de svageste af hendes landsmænd - en diskrimination, som hun påtaler hver gang, hun møder den.


Paneldebat: Hvordan stoppe diskrimination?

Prisuddelingen sker den 7. maj kl. 14,30-17.00 i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler i København.

Der afvikles en paneldebat i forbindelse med overrækkelsen af KAFKAT: Emnet er: Hvorfor bliver vi ved med at diskriminere grønlænderne? Og hvordan får vi det stoppet?

I panelet sidder foruden Nanna Knudsen selv også Mikael Hertig, debattør om bl.a. grønlænderes vilkår, og Susanne Jensen, bistandsværger koordinator, Det Grønlandske Hus.

Comentarios


bottom of page