top of page

Indvandrerbørn er bedre integreret end medierne tror

Opdateret: 11. jan. 2021

Statistik om efterkommeres integration medtager kun børn af forældre, der begge er indvandrere. Ikke børn, hvor den ene forælder er dansker. Det giver et skævt billede, mener Rasmus Brygger.


I 2018 udkom Udlændinge- og Integrationsministeriet med en rapport over børn af efterkommere – altså 3. generation af indvandrere. Rapporten fik flere medier til at konkludere, at integrationen gik den gale vej.

Der var en del problemer med den konklusion, mener Rasmus Brygger, stifter af Videnscenter For Integration.

I en klumme i Ekstra Bladet skriver han, at det største problem var, at man har frasorteret størstedelen af både efterkommerne og deres børn, fordi de fik børn med etniske danskere.

– Vi kigger altså på den lille del af børnene, der klarer sig dårligt og konkluderer, at integrationen går den helt gale vej. Det holder ikke en meter, skriver han.

Tvært imod overdrives integrationsproblemerne, når man opgør statistik på den måde. Man frasorterer alle de tilfælde, hvor en indvandrer finder en sød dansker at få børn med og sandsynligvis får et mere velintegreret barn, skriver Brygger.

Han henviser til Holland, hvor man opgør statistikken på en anden og mere retvisende måde:

– I Holland er du ’2. generationsindvandrer’, hvis bare én af dine forældre kommer fra udlandet. Opgjorde vi børn af efterkommere som i Holland, ville vi gå fra ca. 200.000 efterkommere til ca. 450.000 2. generationsindvandrere.

Hvad ville det have betydning?

– For det første ville det tydeliggøre, hvor mange i Danmark, der reelt har udenlandsk baggrund. For det andet vil det give et langt mere retvisende billede af, hvordan det så går indvandrernes børn. Hvis vi kiggede på alle indvandrernes børn i statistikkerne, ville deres gennemsnitlige beskæftigelse stige, deres karakterer få et nøk op og deres kriminalitet dale, skriver Rasmus Brygger, der mener, at vi fortsat skal zoome ind der, hvor der er størst integrationsproblemer: Børn af to indvandrerforældre.

– Men når vi taler om, hvordan integrationen går over generationer, skal vi selvfølgelig kigge på alle børn af indvandrere og ikke frasortere den halvdel, der er bedst integreret.

Comments


bottom of page