top of page

Indvandrere og efterkommere i Danmark: 4 ud af 10 er kristne

Ved indgangen til 2019 levede der 793.601 indvandrere og efterkommere i Danmark. Det svarer til 13,7 % af befolkningen.

Hovedparten af indvandrerne og efterkommerne – 43,8 % – kommer fra andre europæiske lande, mens godt en fjerdedel (26,9 %) kommer fra Mellemøsten, Nordafrika og Tyrkiet. 18,5 % kommer fra lande i det øvrige Asien, og 6,5 % kommer fra afrikanske lande syd for Sahara.

Fire ud af ti kommer fra en kristen baggrund

I mange år har andelen af kristne og muslimer blandt indvandrere, flygtninge og efterkommere i Danmark svinget med en andel på omkring 40 % for hver gruppe. Og andelen af buddhister og hinduer er i de seneste 20 år samlet set vokset fra godt 4 % til 6 %. Det viser en beregning, der er foretaget af netavisen Sameksistens.dk på baggrund af Danmarks Statistiks oplysninger om befolkningens sammensætning pr. 1. januar 2019.

Beregningen er foretaget med udgangspunkt i den religiøse fordeling i de lande, indvandrerne og flygtningene oprindeligt kommer fra. Der er tale om en beregning, og derfor skal tallene tages med forbehold for de udsving, der er knyttet til beregningsmetoden (læs mere om beregningsmetoden).

Beregningen viser, at 40,3 % af indvandrergruppen er kristne, og at 38,5 % er muslimer. 6,2 % er buddhister eller hinduer, og 0,2 % er jøder. Resten tilhører andre religioner, er ikke religiøse eller tilhører kategorien ”uoplyst”.

Som det fremgår af kurve-diagrammet, har forholdet mellem de to grupper svinget lidt i de seneste 20 år. I slutningen af 1990’erne og begyndelsen af 00’erne faldt den kristne andel, og den muslimske voksede. I 2005 vendte udviklingen, og de to kurver krydsede igen hinanden i 2009. I de seneste år har kurverne nærmet sig hinanden, indtil margenen igen er blevet større efter 2018.

5 % af befolkningen er muslimer og knap 1 % er buddhister eller hinduer

Beregningen af den religiøse fordeling blandt indvandrere og flygtninge viser, at der i 2019 blandt udlændinge i Danmark er omkring 305.000 muslimer – mod ca. 130.000 i 1997. Hertil kommer, at nogle tusinde etnisk danske er konverteret til islam. Det drejer sig formentlig om mindst 5.000 personer, hvilket betyder, at der er omkring 310.000 muslimer i Danmark. Det svarer til 5,3 % af befolkningen.

Tilsvarende er der tilsammen omkring godt 46.000 buddhister og hinduer – mod ca. 15.000 i 1997.

Lektor, ph.d. Jørn Borup, Aarhus Universitet, vurderer i Religion i Danmark 2015, at der er mellem 24.200 og 26.760 buddhister blandt indvandrere i Danmark. Hertil kommer mellem 3.000 og 5.000 danskere, som er konverteret til buddhismen. I alt er der således mellem 27.000 og 32.000 buddhister i Danmark.

På baggrund af denne udregning må det antages, at omkring 17.000-20.000 indvandrere og flygtninge i Danmark har en hinduistisk baggrund.

Det betyder, at knap en procent af befolkningen er buddhister eller hinduer.

Læs mere

Comments


bottom of page