top of page

Institut advarer mod retslig glidebane under Corona-krisen

Opdateret: 25. jan. 2021

Institut for Menneskerettigheder advarer politikerne mod at indskrænke borgernes rettigheder mere end højst nødvendigt under pandemien.


Stater er altid forpligtede til at overholde menneskerettighederne. Det er derfor vigtigt, at lovgivere og myndigheder beskytter borgernes rettigheder, også selvom den globale COVID-19pandemi har bragt verden i en krisesituation.

Sådan indleder Institut for Menneskerettigheder et såkaldt ”Policy Brief” til politikerne. Papiret giver et overblik over de rettigheder, der er særligt udfordret under pandemien:

Retten til personlig frihed udfordres af karantæne.

Retten til fri bevægelighed udfordres af forbud mod forsamlinger med over 10 personer.

Retten til familieliv udfordres ved at sager om familiesammenføring bliver udsat og indsatte i fængsler nægtes besøg.

Retten til privatliv udfordres, når myndigheder indsamler teledata for at opspore smittede og hvem, de har været i kontakt med.

Retten til helbred og liv udfordres, hvis sundhedsvæsenet ikke kan følge med i behandling af de smittede.

De to sidste er ikke aktuelle i Danmark lige nu, men kan hurtigt blive det. De øvrige er allerede en realitet, hvorfor Institut for Menneskerettigheder anbefaler at lovgivere og myndigheder kun indfører tiltag, der er absolut nødvendige, at de har fuld lovhjemmel for tiltagene, at de altid vælger de mindst indgribende tiltag og at al lovgivning og regulering automatisk ophæves, når der ikke længere er brug for dem.

Instituttet advarer desuden mod hastelovgivning uden høring af relevante aktører og uden tilstrækkelig parlamentarisk debat.

Comments


bottom of page