top of page

Investeringer i boliger kan stoppe hjemløshed

Opdateret: 14. dec. 2020

Ny rapport viser, hvordan hjemløshed kan begrænses, når nye boliger og social støtte går hånd i hånd.


Rapport fra analyseinstituttet Kraka viser, at langtidshjemløshed kan stoppes ved at investere i flere boliger med social støtte til mennesker i hjemløshed i 2030.

Konkret er der brug for 1.300 nye boligtilbud om året. Det betyder at der både skal bygges nyt og at den kommunale boliganvisning skal anvendes langt bedre, lyder rapporten, der er udarbejdet for alliancen Hjem til Alle.


Antal hjemløse stiger i Danmark

Antallet af hjemløse i Danmark er steget knap 30 procent de sidste ti år. Men rapporten viser, hvordan udviklingen med fordel kan vendes. Ifølge Kraka er der samlet set en økonomisk gevinst at hente på 2 mia. kroner. Alene at stoppe hjemløshed blandt unge vil give en økonomisk gevinst på 0,7 mia. kr.

Konkret er der behov for 1.300 nye boligtilbud om året frem mod 2030 for at indfri målet, hvilket både kræver nybyggede boliger samt øget og bedre brug af den kommunale anvisning.

Vibe Klarup, direktør i Hjem til Alle alliancen, siger om rapportens konklusioner:

“Trods gode intentioner er det ikke lykkedes os at stoppe den stigende hjemløshed fordi vi i årevis har betragtet hjemløshed som udelukkende et socialt problem. Krakas rapport viser en vej, og den vej bør omsættes til politisk handling med en hjemløshedsreform, der går på tværs af social- og boligpolitikken.”


Investering i boliger og social støtte

Rapportens anbefalinger beror på investeringer i boligmassen for 1 mia. kr. Det samlede investeringsbehov inklusiv den nødvendige sociale støtte udgør i alt 2,5 mia. kr. Ifølge beregningerne vil faldet i hjemløshed frem mod 2030 samtidig medføre besparelser, bl.a. på grund af færre herbergsophold. Samlet set estimerer Kraka, at implementeringen af rapportens anbefalinger vil resultere i en besparelse på op imod 2 mia. kr. for stat, regioner og kommuner.

“Kassetænkning er en praktisk barriere for at kunne lykkedes med at stoppe hjemløshed. Mange myndigheder skal samarbejde og det nødvendige støttepersonale skal uddannes. Derfor opstiller vi i rapporten et konkret roadmap. der angiver hvordan potentialet kan realiseres,” siger direktør i Kraka, Peter Mogensen.


Gode erfaringer fra Norge og Finland

Rapportens konklusioner bygger på den såkaldte Housing First-tilgang, som er en dokumenteret metode til at tænke social støtte og bolig sammen. I praksis betyder Housing First, at hjemløse tilbydes en stabil bolig samtidig med social støtte. Det vil sige, at de 1.300 boligtilbud årligt skal matches med 1.300 sociale støtteforløb, så borgeren får hjælp i overgangen fra hjemløshed til fast bolig.

I Norge og Finland har man implementeret nationale strategier for at stoppe hjemløshed, som bygger på Housing First, hvor bolig og støtte tænkes sammen. Det har medført en reduktion af hjemløsheden på 40 pct. de sidste ti år.

I Danmark har man også arbejdet med Housing First som overordnet princip de sidste ti år. Men metoden er ikke blevet implementeret på tværs af stat og kommuner – kun 5 pct. af alle borgere i hjemløshed har modtaget Housing First-støtte.


Ny national strategi efterlyses

I den ny rapport anbefaler Kraka, at Housing First og etableringen af nye boliger sikres i en national strategi for hjemløshed, som vi kender det fra Finland.

“Det er vigtigt, at der sættes ind nationalt, fordi samarbejdet mellem stat, regioner og kommuner er nøglen til at lykkes med indsatserne,” siger direktør i Kraka, Peter Mogensen.

I Hjem til Alle alliancen bakker direktør Vibe Klarup op:

“Danmark har brug for en hjemløsereform, som sikrer fælles forudsætninger for en handlekraftig indsats. Og det er der brug for – i et velfærdssamfund som Danmark, bør ingen mennesker leve i hjemløshed.”


Comments


bottom of page