top of page

Italiensk orden: ’Giv flygtninge deres navne tilbage’

– Millioner af flygtninge dør i Middelhavet eller i lastbiler på vej mod Europa. De dør uden et navn. Uden et navn ophører din identitet. Det er som i koncentrationslejrene under Anden Verdenskrig.

Så karsk lød budskabet fra Leonardo Emberti Gialloreti på det fælleskirkelige stævne Himmelske Dage den 30. maj i Herning.

Gialloreti er professor i børneneurologi ved universitetet i Rom og medlem af den katolske lægmandsorden Comunità di Sant’Egidio. Ordenen fokuserer på tre p’er: Preghiere, Poveri og Pace – på dansk: bøn, de fattige og fred.

– Flygtningene dør uden et navn. Vi omtaler dem i grupper. Som flygtninge, migranter, muslimer osv. Men de har navne. De hedder Fatima, Abdullah, Mohammed, Nasrin osv., sagde han og fortsatte:

– Uden et navn ophører din eksistens, din historie, din familie, din identitet. Det er som i koncentrationslejre under Anden Verdenskrig, hvor mennesker blev reduceret til et nummer.

Ingen skal være anonym

Leonardo Embarti Gialloretti medvirkede ved et seminar på Himmelske Dage med titlen ”Mødet med de fremmede” og opfordrede kristne til at give flygtninge deres navne tilbage:

– Vi har en mission om at skabe en verden, hvor ingen er anonym. Kirken skal være et sted, hvor mennesker genfinder deres navne. Kirken skal være et sted, hvor mennesker finder identitet i at betyde noget for andre. Derfor: Skab grupper i kirken, hvor alle bliver kaldt ved navn. Især de udsatte og lidende.

Gialloretti advarede mod de, der bruger kristendommen politisk til at skabe afstand til andre kulturer.

– Kristne skal ikke være bange for fremmede. Vi er jo selv rundet af fremmede. Alle vores forbilleder er migranter: Abraham, Moses, profeterne, ja, selv Jesus måtte flygte for Herodes. Og Paulus blev fanget og ført til Rom…

– Nogle mener, at fremmede ødelægger de kristne værdier i Europa. Men er vores kristne værdier virkelig så svage, at de kan blive ødelagt? Jeg elsker muslimer, selv om jeg ikke er muslim. Mødet med muslimer har gjort mig til en stærkere kristen, sagde den katolske ordensbroder.

Fremmede er profeter

I hans optik er fremmede lige det modsatte:

– Vi skal se fremmede som profeter. En profet er én, der taler et budskab fra Gud. De fremmede taler Guds budskab til vores europæiske lande, sagde han og kom med flere eksempler fra Bibelen, bl.a. lignelsen om den barmhjertige samaritaner, der af jøder blev betragtet som fremmed.

– Fremmede kan hjælpe kristne til at forstå bibelteksterne bedre, fx Esajas 9: ”Det folk, der sad i mørke, har set er stort lys!” Ordet forudsiger Jesu komme, men sammenhængen viser også en anden betydning. At det folk, der sidder i mørke, altid vil søge mod lyset. Disse ord er profetiske i dag. Flygtninge fra krig og katastrofer søger mod Europa i håb om et bedre liv. Kan vi forbyde mennesker i krigens mørke at bevæge sig hen mod lyset, håbet og freden i andre lande?

Europa er i åndelig krise

Den såkaldte flygtningekrise er i virkeligheden en åndelig krise, sagde Leonardo Embarti Gialloretti.

– Når vi omtaler fremmede som flygtninge, migranter, muslimer osv. kompromitterer det ikke kun dem, men også vores fælles fremtid i Europa. At håndtere migration er ikke kun en politisk opgave, men et åndeligt anliggende. Et kontinent som ikke kalder flygtninge ved navn har allerede mistet sine kristne værdier, sluttede han.

Comentários


bottom of page