top of page

Jehovas Vidner og blodtransfusioner: Voksne kan nægte at modtage blod af religiøse grunde

”Det er af religiøse grunde mere end af lægevidenskabelige grunde,” at Jehovas Vidner nægter at modtage blod. Det fremgår af en artikel på trossamfundets hjemmeside med henvisning til bibelvers i både i Det Gamle og Det Nye Testamente.

”Desuden betragter Gud blodet som noget, der repræsenterer livet. Vi afviser altså at modtage blod, ikke kun i lydighed mod Gud, men også af respekt for ham, fordi han har givet os livet,” skriver Jehovas Vidner.

Voksne kan afvise at modtage blod

Voksne medlemmer af Jehovas Vidner har ret til at nægte at modtage blod og blodprodukter ved en operation eller en anden behandling.

I Sundhedsstyrelsens vejledning om blodtransfusion står der:

”Patienten kan i forbindelse med en aktuel sygdomssituation afvise at modtage blod eller blodprodukter. Afvisningen skal være givet i forbindelse med den aktuelle sygdom og være baseret på information fra sundhedspersonen om de helbredsmæssige konsekvenser af at undlade tilførsel af blod eller blodprodukter ved behandlingen.”

Bestemmelsen betyder, at afvisningen skal ske i forbindelse med den aktuelle behandling. Hvis der er tale om en akut indlæggelse, hvor patienten er bevidstløs, vil det fx ikke være muligt for lægen at indhente et sådant informeret samtykke. I en klagesag fra 2014 klagede en patient over, at han havde fået en blodtransfusion efter en faldulykke, hvor han var bevidstløs, selv om hans pårørende havde oplyst, at han ikke ønskede at modtage blod. Styrelsen for Patientsikkerhed afviste klagen, fordi behandlingen på det pågældende hospital var sket i overensstemmelse med sundhedslovens bestemmelser.

Forældre har ikke ret til at nægte børn at modtage blod

Sundhedsstyrelsens vejledning betyder også, at forældre ikke kan nægte, at børn under 15 år får en blodtransfusion eller behandles med blodprodukter, hvis lægen skønner, at det er nødvendigt for barnet.

Avisen.dk bragte den 8. december 2006 en artikel om en treårig leukæmiramt pige, Alma, der indtil da havde fået fire blodtransfusioner for at kunne overleve. Forældrene er Jehovas Vidner, og behandlingen skete mod forældrenes vilje.

Jehovas Vidners hovedkontor oplyser i artiklen, at et forældrepar fra Jehovas Vidner får frataget retten til at bestemme over behandlingen af deres barn gennemsnitligt én gang om året.

Overlæge Steen Rosthøj, der stod for behandlingen af den treårige pige, havde på det tidspunkt været med til det tre gange. I hvert tilfælde har den lille patient efterfølgende fået flere blodtransfusioner.

”Vi vil ikke misbruge vores magt, så vi giver kun blod, når patienten er i livsfare. Vi giver for eksempel ikke Alma blod, bare fordi hun er træt og bleg. Det gør vi med andre børn, som har kræft,” siger Steen Rosthøj til Avisen.dk. Han regner med, at pigen vil være rask i løbet af halvandet år.

Læs mere

Hvorfor afviser Jehovas Vidner blodtransfusion?, Jehovas Vidner, hentet 01-02-2018

Sundhedsstyrelsens vejledning om blodtransfusion, Sundhedsstyrelsen, 15-01-2015

Relevant at foretage blodtransfusion på trods af patientens generelle afvisning, Styrelsen for Patientsikkerhed, hentet 01-02-2018

Alma tvinges til a få blod, Avisen.dk, 08-12-2006

Comments


bottom of page