top of page

Direktør: Jeg vil være medskaber af en positiv samfundskultur

Hvordan kan vi skubbe på den gode udvikling og det gode liv i det gode samfund? spørger bogaktuelle Jesper Oehlenschlæger, der er udviklingsdirektør i Samfonden. Og kommer selv med et svar: Støt familien og de værdibaserede samfundsinstitutioner.


Jesper Oehlenschlæger vil bidrage til fundamenter, der understøtter samfundet.

Foto: Svend Løbner


Vi vil skabe tillidsfulde livs- og arbejdsfællesskaber i alle dele af samfundet.

Svaret kommer prompte fra udviklingsdirektør Jesper Oehlenschlæger på spørgsmålet om, hvad Samfonden er sat i verden for.

Intet mindre kan nemlig gøre det. Fonden er ambitiøs. Det handler om mere fredede bygninger og abstrakte projekter. Samfonden i Silkeborg vil støtte familien som bærende samfundsinstitution, nedbringe skilsmisseprocenten og give den opvoksende generation et bærende fundament at leve livet på.

- Fonden er optaget af: Hvordan kan vi bidrage til det, der ligger nedenunder, dvs. værdier og kultur? Hvordan kan vi skubbe på den gode udvikling og det gode liv i det gode samfund? præciserer Oehlenschlæger.


Vil rette op på værditab i samfundet

Vi møder ham i Samfondens lokaler i Silkeborg. Navnet har vakt nysgerrighed. Begyndelsesbogstaverne ”Sam…” må have noget med fællesskab, samfund, sammenhængskraft at gøre. Ikke at forglemme: Sameksistens.

Og det viser sig at være fuldstændig rigtigt. Samfonden vil rette op på noget, som i deres optik er gået galt. Der sker et værditab i samfundet, der går ud over de allersvageste, bl.a. børnene.

- Der er et tab af fælles værdier og forankringspunkter, konstaterer Jesper Oehlenschlæger og giver et eksempel:

- Et af vores helt store projekter handler om familien. Hvem ser på et menneske som et familiemedlem? Jeg bliver set som en borger, et demokratisk medlem af et samfund, som forbruger, men hvem ser mig som et familiemedlem, og hvem har ansvar for familiens trivsel? spørger han retorisk.


Familier får hjælp til at blive sammen

Det er her Samfonden gør en konkret indsats. Fonden er oprettet af en forretningsmand, som stiller kapital til rådighed for at støtte samfundsbærende projekter.

Sammen med Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet genererer fonden viden og udvikler redskaber til at forebygge skilsmisse. Projektet er målrettet par med to mindre børn under 10 år, for det er der skilsmisseraten er højst.

- Vi ønsker at sætte ind i tide, så familierne kan få hjælp til at blive sammen. Hvem gør ellers det?

Holdningen er, at familien er en vigtig samfundsbærende institution:

- Uanset hvilken af regnbuens farver, familier efterhånden har, finder de fleste af os ind i sådan en form alligevel. Så der er et eller andet “grundcivilisationsagtigt" i forhold til at danne familier. Og det vil vi gerne gå ind og styrke. Både betydningen af familier og yde konkret hjælp til familier.


Jesper Oehlenschlæger er både direktør og debattør. Foto: Svend Løbner.


Institutioner skaber det gode liv

En fond deler ud af hovedstolen, ”for vi kan se vores afslutning derude et sted,” indrømmer Oehlenschlæger.

- Så hvis man skal skabe betydning ud over sin egen levetid, så gør man det ved at investere noget, som kan leve ud over ens egen levetid. Dér vil vi allerhelst styrke institutioner, som vi synes er gode og sunde, og som vil være der, når vi andre er døde og begravede.

Hvad skaber et stærkt og godt samfund? Det gør gode institutioner, konstaterer han og nævner ud over familier bl.a.: civilsamfundsinstitutioner, læreanstalter og kommunale institutioner.


Støtter værdibaserede institutioner

Jesper Oehlenschlæger er selv rundet af en samfundsinstitution: Folkekirken. Han er cand.theol. og har virket som sognepræst i en årrække. Derefter engagerede han sig i en uddannelsesinstitution, da han blev forstander for Nordsjællands Efterskole. Indimellem stod han også i spidsen for en civilsamfundsinstitution, da han førte an i ledernetværket Arrow. Og nu altså som udviklingsdirektør for Samfonden, der med hans egne ord støtter ”værdibaserede institutioner, som vi synes bidrager med noget godt.”

Men direktøren kan ikke vente på at ansøgningerne vælter ind. Derfor skriver han jævnligt debatindlæg, og derfor har han også for nylig udgivet en bog: Byens lykke (Inspiratio 2022).


At være modkultur og medkultur

Med bogen prøver han at nedbryde murene mellem kirke og samfund. Inspirationen henter han fra en jødisk profet fra omkring 700 år før vor tidsregning.

- Mit udgangspunkt er fra Jeremias’ Bog kapitel 29, hvor folket i eksil får denne her opgave om at søge byens lykke og stræbe efter byens lykke. De skal plante haver og bygge huse, og når de søger byens lykke, skal de selv velsignes igennem det. Det er min arbejdsmetafor.

Jesper Oehlenschlæger giver et vink med en vognstang til sit eget bagland, kirken:

- Ofte har kirkelige folk enten bygget parallelsamfund, eller også er de blevet helt absorberet og assimileret ind i kulturen. Men det der eksilbillede kan et eller andet i forhold til, at man har noget med sig. Der er både noget modkultur, men også noget medkultur. Man kommer fra at være kritisk betragter til at være en, der producerer noget nyt af værdi. Det, synes jeg, er ekstremt spændende.


Et skift fra kritik til konstruktivitet

- Vi kan sidde og tude over skilsmisseprocenten, men hvad gør vi ved det? Hvad er indsatsen? Hvad kan vi gøre?

Samfonden støttede Mediesundhed for Børn og Unge, som lavede en stor rapport omkring pornografiens negative betydning for børn og unge.

- I stedet for at sige: "Det er også forfærdeligt, at du kan finde alt det på nettet”, så siger vi: "Hvad er modsvaret?” Det er viden og data om, hvad det gør ved børn. At lave det skift fra kritik til at blive skabere er helt afgørende. At tage kulturmandatet på sig. At plante haver og bygge huse. At være medskabere af en positiv kultur.

Læs mere om Jesper Oehlenschlæger her.

Læs mere om Samfonden her.

Comments


bottom of page