top of page

Jurister fik pris for at afhjælpe samfundets svigt

Opdateret: 18. apr.

Retspolitisk Forenings hæderspris 2024 KAFKAT gik til Stenbroens Jurister.


Stenbroens jurister fra venstre: Sina Parbst Frederiksen, Thea Møller-Jørgensen, Tobias Dorph, Ida Svarre, Maja Løvbjerg Hansen, direktør, Esben Obel, medlem af Retspolitisk Forenings bestyrelse, samt Filip Soos. Foto: Stine Riis


I år fik Stenbroens Jurister Retspolitisk forenings hæderspris Kafkat ”for deres arbejde med at sikre kompetent retshjælp til nogle af de svagest stillede borgere i Danmark.”

Overrækkelsen fandt sted i Mellemfolkeligt samvirkes Equality-lokale lørdag den 13. april.


Motivation, overrækkelse og takketale

Esben Obel, der er medlem af bestyrelsen, pegede ved tildelingen af Pontus Kjerrmans smukke, tunge skulptur af det vingede kattedyr på, at Stenbroens Jurister påtager sig et særlig ansvarsfuldt og krævende arbejde ved at sikre den retshjælp, som hjemløse, sexarbejdere og stofafhængige mennesker, grupper, der er særligt udsat i vores samfund, har brug for.

Direktør Maja Løvbjerg Hansen holdt takketalen. Det blev en hel forelæsning, og hvis man havde haft en forudanelse om, at det ville være både uhyggeligt og sørgeligt, sørgede Maja for at gøre sådan en anelse til skamme straks fra begyndelsen, hvor hun illustrerede arbejdet med dette eksempel:

”Hvis der kommer et menneske hen til mig og fortæller at hendes slægt er blevet frarøvet sine slotte og tronen for tre generationer siden, er det jo nok en dårlig idé at henvende sig til Dronning Margrethe eller kongen. Det vi bedst kan gøre, er at finde ud af, hvilken slags bolig, vi kan hjælpe vores medmenneske til at finde sig til rette i.”

 

Bestyrelsesmedlemmer med egen erfaring

Efter overrækkelsen var der debat: Hvilke udfordringer er der i arbejdet med retshjælp til særligt udsatte borgere, og hvordan sikres den effektive udnyttelse af disse borgeres rettigheder?

Stenbroens jurister er en retshjælp. Det er vigtigt at vide, at bestyrelsen ifølge sine vedtægter skal have et medlem med brugererfaring. Det er der ikke i bestyrelsen i andre organisationer, der tilbyder specialiseret retshjælp. Desuden skal der være medlemmer med kompetencer indenfor jura, økonomi og ledelse, ligesom viden om målgruppens vilkår er nødvendig.


Alle har ret til en bankkonto

Tilhørerne fik en grundig indføring i retshjælpens arbejde med stofafhængige for at reducere deres skader, om utryghed, hjemløse og tiggeri, om det forfærdende liv der ofte venter folk, der har udstået en fængselsstraf.

Det blev gjort umisforståelig klart, at fængselsstraf er en primitiv strafform, der ødelægger liv. Det er netop derfor Stenbroens Jurister føler sig kaldet til at gøre hvad de kan for at afhjælpe samfundets ligegyldighed.

Vi hørte om, at det er helt nødvendigt at have en bankkonto, og at det kan være næsten umuligt, når man mangler et sted at bo. Der er også særligt vanskelige forhold for ”de fremmede”. Men Stenbroens jurister tager sig netop af dem.

 

Comments


bottom of page