top of page

Justitsminister om indsatte i Ellebæk: ‘Fiksering er sidste udvej’

Opdateret: 21. dec. 2020

Netavisen Sameksistens var med til åbent samråd i Folketinget om forholdene i Ellebæk udrejsecenter.


Folketingets Retsudvalg har for syv måneder siden kaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) og Udlændinge og Integrationsminister Mattias Tesfaye(S) i samråd i anledning af ”de meget alvorlige kritikpunkter fra Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT) mod forvaltningen af udrejsecenter Ellebæk.

Rosa Lund (EL) havde indkaldt til samrådet den 3. september og stillede spørgsmålene sammen med Kristian Heegaard (RV) og Karina Lorentzen (SF). Justitsministeren var alene om at svare,fordi udlændinge- og integrationsministeren var på barsel.

Nick Hækkerup understregede alvorligt sin tilslutning til at mænd her i landet tager barselsorlov. Han er kun vikar, og kan i øvrigt derfor ikke udtale sig om de områder i problemstillingerne som hører under Mattias Tesfayes ressort.

Rosa Lund glædede sig over at samrådet var kommet i stand, selv om det var sent i forhold til anmodningen den 14. januar. Der er indkommet 33.000 underskrifter, som opfordrer Folketinget til at tage sagen op.


Regeringen uenig i flere klagepunkter

Justitsministerengjorde det klart at regeringen var uenig i flere af klagepunkterne, at disse var udtryk for politiske standpunkter – ikke for brud på nogen af konventionerne og, hvis nogen alligevel skulle synes at de var brud, ville der altså være tale om fortolkninger

”Dem kan man have forskellige opfattelser af. Kriminalforsorgen gør et godt stykke arbejde, men det er selvfølgelig beklageligt at der er for stor belægning i fængselsvæsenet.”


Lægernes rolle ved fiksering

Nick Hækkerup gjorde også opmærksom på at lægernes rolle er begrænset til at tage sig af de indsattes helbred. De skal ikke tage stilling til fiksering af de afviste asylansøgere.

”Når nogen nægter at samarbejde om udsendelse, er frihedsberøvelse den sidste udvej. De [afviste asylansøgere] er ulovligt i Danmark, uden grundlag for at være her, så det er noget, de vælger selv. De skal hjem. Her er regeringen altså uenig med CPT.”


Andre uenigheder

”Det kommer ikke på tale at bryde ringmuren ned. Man skal ikke kunne flygte fra Ellebæk Det skal ikke være rart at være i Ellebæk,” var nogle af justitsministerens udtalelser, ”De materielle forhold er – grundlæggende – i orden, men der er et efterslæb i istandsættelsen.” At det skulle være så slemt, er Nick Hækkerup ganske enkelt uenig i.

Karina Lorentzen spørger, hvorfor de afviste asylsøgere ikke må have deres personlige mobiltelefoner, så de kan være i forbindelse med familien. Svaret er, at de derved kan planlægge flugt.

Flugttemaet kommer i det hele taget op nogle gange. ”De kan bruge de telefoner der er på gangene.”

Rosa Lund ville vide hvorfor justitsministeren taler om flugt, samtidig med at han siger at Ellebæk ikke er et fængsel.


Dagligdag i Ellebæk

Kristian Heegaard spørger, hvorfor det er fængselsvæsenet, der tager sig af Ellebæk, og han fremhæver nogle uacceptable forhold: Mad kan man ikke få efter kl. 18. Man kan heller ikke lave sin egen mad. Man spiser på sorte plasticbakker – ikke tallerkener. Man får frisk luft i et lille bur. Hvis man er selvmordstruet, bliver man anbragt nøgen i et lille rum – isoleret i 14 dage uden at forstå hvorfor, da der ikke er tolke til at forklare forholdene. De forstår heller ikke hvorfor de ikke må forlade stedet.” De er i et limbo, fordi de ikke tør rejse hjem til et sted, de netop er flygtet fra.

Rosa Lund gør opmærksom på at politiet har sagt at de motivationsfremmende foranstaltninger ikke virker. Det er altså den dagligdag som justitsministeren synes er i orden, den skal være ”ikke rar”.

Det lykkes ikke Kristian Heegaard at få justitsministeren til at svare på om Ellebæk er fængselslignende, om det er ønskeligt at det er sådan, eller om han selv tvivler på at det er en god ide. Nick Hækkerup svarer ved at henvise til en tre siders tekst om emnet.


Lægger ansvaret på den fraværende kollega

I øvrigt henviser han til at der er tale om udlændinge- og integrationsministerens ressort, og at han selv kun er vikar. Han kan ikke tage sig af de emner der hører under kollegaen, der jo er på barsel.

Rosa Lund får ordet til at runde af og siger, at det er ærgerligt, at samrådet har ladet vente på sig i syv måneder, og at det er et kedeligt tilfælde, at Mattias Tesfaye er væk, men at man håber på et samråd, når han er tilbage igen. Ministeren vil svare, men bliver afbrudt.

Konklusionen på samrådet er, at regeringen ved, hvordan man behandler mennesker i Ellebæk og at ingen borgere kan undskylde sig med at vi ikke vidste, hvordan man behandler afviste asylansøgere, der ikke er kriminelle, i Danmark.


Comments


bottom of page