top of page

Kendt forfatter går i brechen for danske børn i Syrien

Kirsten Thorup er blevet ambassadør for Bedsteforældrene for Asyls støttegruppe ”Danske børn hjem fra Syrien nu!”


Den kendte danske forfatter Kirsten Thorup har taget imod opfordringen til at være en af “ambassadørerne” for Bedsteforældrenes støttegruppe: Danske børn hjem fra Syrien nu! På SOS Racismes hjemmeside skriver hun, at det er en selvfølge for hende, fordi hun i forvejen er engageret i den danske flygtningepolitik og ytrer sig om ”politikernes strammere og strammere greb om disse medmenneskers i forvejen hårdt prøvede skæbner, om forholdene i udrejsecentrene og de uretfærdigheder og fejltagelser, der forekommer i sagsbehandlingerne.”

Kold og teknokratisk systemtænkning Hun pointerer, at de danske kvinder og børn, der er fanget i de syriske lejre, al-Hol og al Roj, er danske statsborgere. Men regeringens politik viser et menneskesyn, der er forankret i en kold teknokratisk systemtænkning, siger hun: ”I fangelejrene er 19 danske børn og deres mødre interneret under umenneskelige forhold uden adgang til medicin og lægehjælp. Børnene er i fare for at tage varig skade, hvis de skal forblive i lejrene. Disse uskyldige børn straffes for forældrenes tilslutning til Islamisk Stat,” skriver hun og fortsætter: ”Børnene og deres mødre er alle danske statsborgere, som regeringen med “børnenes statsminister” i spidsen hidtil har afvist at hente hjem. Til trods for at man dermed overtræder FN´s børnekonvention. Til trods for at de danske myndigheder er forpligtet til at yde hjælp til nødstedte danske statsborgere.”

Skildrer marginaliserede mennesker Kirsten Thorup beskrives som en betydningsfuld samfundskritisk realist. Hun skriver nyere danmarkshistorie som samtidig sættes ind i et større europæisk perspektiv. ”Thorup har skrevet digte, noveller, skuespil og dramatik til TV og radio, men hun er især kendt for sine romaner, som har indbragt hende mange priser og en stor læserskare. Med stor sprogbevidsthed formidler hun oplevelsesformer og sociale erfaringer ved at skildre mennesker, der er marginaliseret i samfundet og bryder psykiske og sociale normer,” lyder det på Litteraursiden.dk. Senest har hun skrevet den åndeløst læste bog Indtil Vanvid, Indtil døden om en dansk kvinde, der i 1942 tager til det nazistiske Tyskland og opdager hvad mennesker er i stand til af kynisk pervers omgang med andre mennesker, når de finder på at definere dem som undermennesker, slaver eller fremmede der ikke vil dem det godt. Med den indsigt og det sociale engagement er der ikke langt til at engagere sig for de 19 danske kvinder og børn, der nu er fanget i syriske lejre. Regeringen bør tage sig af alle danske statsborgere Dels, fordi hun ser et svigt hos danske politikere: ”Det er en foruroligende devaluering af det danske statsborgerskabs værdi som beskyttelse af den enkelte borger, der her markeres fra magtens centrum,” skriver hun. Dels fordi hun har stor tillid til det danske retssystem, der nok skal klare at retsforfølge de voksne, mens børnene bliver taget hånd om. Hun mener ikke hjemtagelsen udgør en terrortrussel; tvært imod. Hvis ikke Danmark tager sig af sine egne her, risikerer børnene at blive radikaliseret i lejrene. ”Vi må appellere til regeringen, at den påtager sig sin forpligtelse over for danske statsborgere, uanset hvor de opholder sig,” fastslår hun. Læs hele hendes tekst her.

Comments


bottom of page