top of page

Krænkelser af trossamfund og religiøse grupper – på globalt plan

Trossamfund og religiøse grupper oplever i stigende grad krænkelser på globalt plan. Det fremgår af en ny analyse fra den amerikanske tænketank Pew Research Center, der har undersøgt, hvordan det står til med religionsfriheden i 2016 sammenlignet med de foregående år.

Analysen viser, at trossamfund og religiøse grupper i 2016 blev krænket i 187 af de 198 lande og selvstyreområder, der indgår i analysen. Det er en stigning fra 169 lande i 2015. Det er samtidig det højeste antal lande, der er målt i de 10 år, hvor Pew Research Center har udarbejdet disse årlige analyser.

Både kristne, muslimer, jøder og andre grupper bliver stigende grad krænket rundt omkring i verden.

Krænkelserne omfatter verbale angreb mod medlemmer af trossamfund, diskrimination, hærværk mod kirker, moskéer, synagoger og andre helligdomme samt trusler, arrestationer og fysiske overgreb. I nogle lande er der tale om alvorlige krænkelser, mens krænkelserne i andre lande er mindre omfattende.

Kristne krænkes i 144 lande

Kristne var i 2016 udsat for krænkelser af forskellig art i 144 lande,mod 128 lande i 2015. Det er en stigning på 13 % i forhold til 2015.

Kristne bliver blandt andet krænket i Afghanistan, Indien, Kina, Myanmar, Nigeria, Pakistan samt en række lande i Mellemøsten og Nordafrika.

Muslimer krænkes i 142 lande

Muslimer var i 2016 udsat for krænkelser af forskellig art i 142lande, mod 125 lande i 2015. Det er en stigning på 14 % i forhold til 2015.

Muslimer bliver blandt andet krænket i en række lande i Europa, i Indien, Kina, Myanmar, USA – og desuden i nogle lande, hvor hovedparten af befolkningen er muslimer. Der er flere eksempler på, at muslimer krænker andre muslimer – fx i Afghanistan og Nigeria.

Jøder krænkes i 87 lande

Jøder var i 2016 udsat for krænkelser af forskellig art i 87lande, mod 74 lande i 2015. Det er en stigning på 18 % i forhold til 2015.

Jøder bliver blandt andet krænket i en række lande i Europa, Mellemøsten, Nordafrika samt i USA.

Hinduer krænkes i 23 lande

Hinduer var i 2016 udsat for krænkelser af forskellig art i 23lande, mod 18 lande i 2015. Det er en stigning på 28 % i forhold til 2015.

Hinduer krænkes blandt andet i Bangladesh og Sri Lanka.

Buddhister krænkes i 17 lande

Buddhister var i 2016 udsat for krænkelser af forskellig art i 17lande, mod 7 lande i 2015. Det er en stigning på 143 % i forhold til 2015.

Buddhister krænkes blandt andet i Afghanistan og Kina.

Ateister m.fl. krænkes i 14 lande

Ateister, agnostikere og grupper, der ikke bekender sig til enreligion, var i 2016 udsat for krænkelser af forskellig art i 14 lande. Det erdet samme som i 2015, men en stigning fra 4 lande i 2014. Fra 2014 til 2016 erder tale om en stigning på 250 %.

Ateister m.fl. krænkes blandt andet i Afghanistan og Bangladesh.

Krænkelser på grund af religion og livssyn

Krænkelserne af religiøse grupper og livssynsgrupper omfatter: • fysiske overgreb, arrestationer og tilbageholdelser af personer, • vanhelligelse af kirker, moskéer, templer og andre tilbedelsessteder, • diskrimination af religiøse grupper i forhold til beskæftigelse, uddannelse og bolig,  • verbale angreb på medlemmer af en religiøs gruppe. Kilde: Global Uptick in Government Restrictions on Religion in 2016, Pew Research Center, 21-06-2018

Læs mere

Comments


bottom of page