top of page

Kun få indvandrere i Politiet

Indvandrere og efterkommere er yderst underrepræsenteret i politistyrken. Det kan vanskeliggøre politiopgaven og i yderste konsekvens skade politiets legitimitet – særligt blandt etniske minoriteter.

Det fremgår af en analyse fra Dansk Videncenter for Integration.

Her viser det sig bl.a., at kun 2 pct. af politistyrken består af indvandrere og efterkommere, og at kun 4 pct. af de optagne på politiskolen er af anden etnisk oprindelse end dansk.

Særligt kvinder med minoritetsbaggrund er underrepræsenteret på politiskolen. Ud af 1404 optagne i 2019, var 10 af dem kvindelige efterkommere eller indvandrere, skriver centrets stifter Rasmus Brygger i en opsummering.

Underrepræsentationen af etniske minoriteter har længe været et problem for politiet. I en rapport fra 2012 kæder Institut for Menneskerettigheder problemet med underrepræsentationen sammen med en særlig kultur og jargon i politiet, der kan gøre det sværere at tiltrække ansøgere med etnisk minoritetsbaggrund. Rapporten påpeger derudover, at underrepræsentationen kan svække befolkningen tillid til politiet og udfordre politiets legitimitet.

I 2018 udgjorde indvandrere og efterkommere kun 2 pct. af de beskæftigede i branchen. Til sammenligning udgør ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 10 pct. af den 16-66-årige befolkning, lyder det fra analysen.

Comments


bottom of page