top of page

Kunsten at ydmyge trossamfund

Et notat fra Kirkeministeriet kræver at alle trossamfund skal overholde ægteskabsloven. Det svarer til at kræve, at alle med et kørekort skal overholde færdselsloven. Det må være for at ydmyge trossamfundene, hvad ellers?


Kirkeministeriet har netop udsendt et ”Notat om erfaringsbaserede forslag til revision af Trossamfundsloven. Et af forslagene i det tredje afsnit fortjener at få et par borgerlige ord med på vejen. ’Borgerlige’, fordi afsnittet handler om, hvordan man behandler borgere, der tilhører de fra folkekirken afvigende trossamfund.

Da jeg læste det første forslag i dette afsnit, var jeg lige ved at falde ned af stolen, fordi jeg ikke vidste om jeg skulle grine eller græde.

”Kirkeministeriet foreslår, at der indføres en ny betingelse om, at alle anerkendte trossamfund skal underskrive en tro- og love-erklæring om, at trossamfundet anerkender dansk ægteskabslovgivning, herunder at man i Danmark har ret til at indgå ægteskab, og at man har ret til skilsmisse, herunder på baggrund af at blot en af parterne ønsker det. … Tro-og-love-erklæringen vil også skulle afgives af allerede anerkendte trossamfund. For nye trossamfund, der søger om anerkendelse, vil erklæringen skulle afgives i forbindelse med ansøgningen.”

Tænk sig, nu skal fx Baptistkirken, som har været et anerkendt trossamfund i Danmark i over 150 år skrive under på, at de vil anerkende dansk lov, i dette tilfælde dansk ægteskabslovgivning. Og det samme skal en iransk menighed – eller en tyrkisk moské – der ønsker at blive et anerkendt trossamfund. Og jeg som troede, at alle vi, der er borgere i Danmark, skal anerkende og overholde alle de gældende love, og ikke blot ægteskabsloven.

Nå, men man har måske fundet eksempler på, at der er trossamfund, som ikke har overholdt ægteskabsloven, og så har logikken hos forslagsstillerne været den, at man hellere måtte få alle trossamfund til at skrive under på, at de vil overholde ægteskabsloven. Men med den sammen logik ville det give god – ja endnu bedre – mening, at kræve, at alle der har eller ønsker at få et kørekort skal skrive under på, at de vil overholde færdselsloven. Vi ved jo, at der er adskillige mennesker, som hvert år bliver dræbt i trafikken, fordi der er nogen, der ikke overholder færdselsloven.

Nej, nej, nej! Ingen ædruelig person kunne naturligvis finde på at forlange, at folk der har eller ønsker at få kørekort skulle skrive under på, at de ville overholde færdselsloven.

For mig at se tjener fremsættelsen af et sådant forslag intet fornuftigt og sagligt formål, men er endnu et eksempel på den kreativitet, der fra politisk hold undertiden udvises med henblik på at ydmyge trossamfund.


Comments


bottom of page