top of page

Kvinder får stadig lavere løn end mænd

Kønsopdelingen på arbejdsmarkedet sætter tydelige spor i lønnen. Jo større andelen af kvinder er i et fag, jo lavere er lønnen.

Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Jo flere kvinder, jo lavere løn

Forskerne har sammenlignet en lang række fag i både den offentlige og den private sektor. For den offentlige sektor viser deres beregninger, at hvis andelen af kvinder er ti procentpoint større i et fag sammenlignet med et andet – for eksempel fag med henholdsvis 40 og 30 procent kvinder – så er lønnen 3,9 procent lavere.

Det skriver VIVE i en pressemeddelelse.

De 1,9 procent kan skyldes, at ansattes uddannelse gennemsnitligt er kortere i fag med mange kvinder – mens 0,2 procent tilskrives løngabet mellem mænd og kvinder. De resterende 1,8 procent af lønforskellen skyldes størrelsen af kvindeandelen i faget.

Kvindefag placeret på lavere løntrin

At lønnen er lavere i fag med mange kvinder, kan skyldes en tjenestemandsreform fra 1969, hvor kvindefag i den offentlige sektor blev indplaceret lavere end mandefag. Den indplacering er så afspejlet i efterfølgende forhandlinger om overenskomst.

Også i den private sektor har andelen af kvinder i et fag betydning for lønnen. Ti procentpoint flere kvinder i et fag i den private sektor betyder 4,0 procent mindre i løn. Her betyder uddannelsesmæssige forskelle mellem fagene mere end i det offentlige, nemlig 2,2 procent, mens løngabet mellem mænd og kvinder står for 0,7 procent.

Comments


bottom of page