top of page

Kvinder har sværere ved at finde praktikplads end mænd

Mænd finder i højere grad end kvinder praktikplads hos en virksomhed, ligesom personer af dansk oprindelse i højere grad end efterkommere finder praktikplads.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i en analyse, som Danmarks Statistik offentliggør i dag. Analysen ”Hvilke erhvervsuddannelseselever finder en praktikplads hos en virksomhed, og hvilke gør ikke?”, viser ifølge en pressemeddelelse, at ud af de 32.000 elever, som afsluttede erhvervsuddannelsens grundforløb 2 i skoleåret 2016/2017, havde 53 pct. fundet virksomhedspraktik efter seks måneder, mens 22 pct. hverken var i virksomhedspraktik, skolepraktik eller i gang med en anden ordinær uddannelse.

Kvinder er overrepræsenteret i gruppen uden praktikplads med 13 procentpoint, når der måles på forskellen mellem andel kvinder blandt elever uden praktikplads og andel kvinder blandt elever i virksomhedspraktik. Også når man tager højde for elevernes baggrundskarakteristika som fx alder, herkomst, type af erhvervsuddannelse og karakter fra grundskolen, har kvinder en lavere sandsynlighed for at komme i virksomhedspraktik end mænd.

Ikke blot er mænds sandsynlighed for at finde en praktikplads er 15 pct. større end kvinders. Men efterkommere har sværere ved at finde en praktikplads end personer af dansk oprindelse, idet deres sandsynlighed er 12 pct. mindre end personer af dansk oprindelse.

コメント


bottom of page