top of page

Læge: Racisme sætter sig i knoglerne

Opdateret: 21. feb. 2022

Racisme er et udbredt problem i sundhedsvæsenet, og den gør folk syge, fortæller professor og overlæge Morten Sodemann.”Hvis De ikke taler dansk, må de gå til dyrlæge næste gang.”

Sådan lød den kontante besked fra en overlæge til en 63-årig kvinde fra Balkan, da hun bad om en tolk.

Det er blot ét af de mange eksempler på racisme i sundhedsvæsenet, som Morten Sodemann berettede om under konferencen ”Racisme i det 21. århundrede” på Christiansborg den 13. maj.

Morten Sodemann er professor i Global Sundhed og Indvandrermedicin ved Syddansk Universitet, og gennem sit virke som overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik i Odense oplever han jævnligt, hvordan mennesker bliver mistænkeliggjort på grund af deres accent, beklædning og hudfarve. Patienter afviser at modtage behandling af læger, der bærer tørklæde, eller kommer med direkte hentydninger og generaliseringer om lægens hudfarve, sprog eller hilsner. Og patienter, der ikke er etniske danskere, bliver ikke taget alvorligt, men får påsat opfundne mærkater uden noget fagligt grundlag.


”Indvandrere overdriver altid”

– I en undersøgelse af smertebehandling fandt en forsker, at lægerne automatisk trak 15-20 pct. fra patienters smertescore, ’fordi indvandrere altid overdriver’, fortæller Morten Sodemann og giver et konkret eksempel:

– En hospitalspsykolog afviste at undersøge en patient med den begrundelse at ’patienter, der ikke er vokset op i en dansk kultur, udtrykker deres følelser gennem smerte, og de er ikke i stand til at mentalisere deres tanker på andre måder’. Det var en mand af asiatisk afstamning, der underviste i datalogi på et universitet, og som ved et hjemmerøveri var blevet slået i hovedet med et baseballbat, beretter Morten Sodemann.


Racisme gør folk syge

Racismen har særdeles gode vilkår i sundhedsvæsenet, fordi den ifølge Sodemann foregår særlig effektfuldt i det skjulte under fire øjne, fx i det lukkede konsultationsrum.

– Mange kommer uforvarende til at være racistiske, fordi de ikke korrigeres. Vi tror alle sammen hver især, at vi er en 0-kultur, mens det er de andre, der har kultur – det vil sige noget forstyrrende og forvirrende, som ikke rigtig har nogen mening eller oprindelse. Etniske danskere har bare smerter, mens alle andre har etniske smerter. Men det er jo en bizar etnocentrisk misforståelse, mener Morten Sodemann.

Og denne misforståelse skaber uanset intentionerne alvorlige konsekvenser for de mennesker, der bliver udsat for systematisk diskrimination:

– Racisme sætter sig i knoglerne og bliver siddende – internaliseres og demoraliserer. Forskning viser tydeligt, at oplevet racisme øger risikoen for ensomhed, psykisk sygdom og dårligt fysisk helbred. Ikke-vestlige indvandrere tilbydes sjældnere forebyggende helbredssamtaler og deltager sjældnere i hjerte- og kræftrehabilitering, fortæller professoren.


Passivt sprog er farligt sprog

Problemet er ifølge Sodemann, at racismen langsomt sniger sig ind i hverdagssproget, uden at nogen rigtig lægger mærke til det – eller gider gøre noget ved det:

– Passivt sprog er farligt sprog. Gennem sproget gør vi marginaliserede ofre til selvforskyldte ofre: Vi tæller arbejdsløse indvandrere, men ikke hvor mange indvandrere, der afvises til jobsamtale på grund af deres navn. Vi tæller flygtninge på overførselsindkomster, men ikke hvor mange flygtninge, der er syge af krig og traumer. Sprog og adfærd læres ofte gennem det skjulte lærebogsstof på fx uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.

– Den skjulte læring skal frem i lyset, så den kan diskuteres og ændres, fortsætter Martin Sodemann.

– Vi har i Indvandrermedicinsk Klinik god gavn af eksterne refleksionsrum, hvor man i lukkede faglige rum kan justere, frit diskutere og tage værdidiskussioner, forklarer han.

Ofte handler det om, at en enkelt person tør gå forrest:

– En tidligere ledende overlæge gjorde det i virkeligheden let, når han sagde til alle nye læger: ”Her taler vi ordentligt om og med patienterne.” Og han mente det. Når ledere er ledere, får racismen ikke frit spil, konstaterer Sodemann.

Konferencen ”Racisme i det 21. århundrede” var arrangeret af foreningen SOS Racisme Danmark og Roger Courage Matthiesen, der er folketingsmedlem for Alternativet.

Comments


bottom of page