top of page

Lysgudstjeneste i Københavns Domkirke: Bøn for verdens flygtninge

”Vi beder for alle flygtninge, for dem, der er i fængsel, og for dem, der har fået afslag på asyl, og som står over for udvisning og en ukendt fremtid.”

Sådan lød det i en del af den kirkebøn, der blev bedt ved lysgudstjenesten mandag den 10. december i Københavns Domkirke.

Biskop Peter Skov-Jakobsen og sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen stod for lysgudstjenesten, der blev holdt for verdens flygtninge – og med særligt fokus på ”Børn på flugt”.

Blandt de flere hundrede deltagere var der mange afviste asylansøgere fra udrejsecentrene Sjælsmark i Nordsjælland og Kærshovedgård i Midtjylland. Flere af dem medvirkede med tekstoplæsning og med sang og musik. Prædikenteksten var fra Johannesevangeliet 8,12, hvor Jesus siger: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.” Den blev læst op på dansk, engelsk, fransk, tigrinya, farsi, arabisk og kurdisk – og flere af oplæserne var afviste asylansøgere, der bor på Sjælsmark. Et asylkor fra Kærshovedgård sang tre-fire sange – med tekster på både dansk, engelsk og farsi.

Asylkoret fra Udrejsecenter Kærshovedgård. (Foto: Bent Dahl Jensen)


Bent Melchior: Lad os tænde lys!

Tidligere overrabbiner Bent Melchior tog i sin tale udgangspunkt i, at det netop var afslutningen af den jødiske lysfest, Chanukah, og han opfordrede den enkelte til at tænde lys.

Han henviste videre til, at Gud i nogle af de første vers i 1. Mosebog siger: ”Der skal være lys! Og der blev lys.”

”Lad os høre tilde mennesker, der bringer lys til andre mennesker, så de oplever at livet ermeningsfyldt,” sagde Bent Melchior. (Foto: Bent Dahl Jensen)


”Så verden begynder med et univers, der er fuld af lys. Det er nu vores pligt, som tilbeder den samme Gud, at bringe lys til verden: Lys til dem, der behøver lys. Lys til dem, der er i mørke. Lys til dem, der lider. Lys til dem, der er uden håb. Lys til dem, der er i lejre. Vi har midler til at kunne gøre det. Vi må sige til verden: Gør det! Det vil ikke koste mange penge. Giv budskabet videre til de folk, der er desperate, så de kan se, at der er nogen, som bekymrer sig om dem. Verden har aldrig været så rig, som den er i dag, men ikke desto mindre, er der så mange mennesker, som lider. Vi skal bringe lys til dem.

Der er to slagsmennesker. Der er dem, som tænder lys – og der er dem, som slukker lyset. Lad os høre til dem, der bringer lys til andre mennesker, så de oplever at livet er meningsfyldt,” sagde Bent Melchior.

Lystænding

Ved gudstjenesten havde deltagerne mulighed for at tænde lys som en bøn for en eller flere personer, man særligt havde i tankerne. Det benyttede mange sig af, mens dansk-kineseren Jinyu Ling spillede stille musik på sin kinesiske violin.

Pastor Jemima Prasadan tænder lys for Sydsudan. (Foto: Bent DahlJensen)


Forinden havde pastor Jemima Prasadan og reader Peter Gordon Prasadan fra den anglikanske St. Alban’s Church i København tændt lys og bedt særligt for Afghanistan, Congo DR, Eritrea, Irak, Iran, Somalia, Sydsudan og Syrien og for rohingyaerne i Myanmar og Bangladesh.

• Se flere billeder på Facebook.

Læs mere

Comments


bottom of page