top of page

Mænd opfordrer mænd til at stoppe vold

Papua Ny Guinea har et af verdens højeste forekomster af vold mod kvinder. MAF og Tribal Foundation er gået sammen om en informationskampagne, der skal ændre dette – og mændene går selv gå forrest.


Joshua Wari er logistik-manager hos MAF og med til at italesætte det ødelæggende i at udøve vold mod sin familie i MAF og Tribal Foundations oplysningskampagne. Her er han i landsbyen Pyarulama i gang med at interviewe lokale mænd. Foto: Annelie Edsmyr


Af Astrid Reuss Rahbek, Mandy Glass og Tajs Würtz Jespersen

 

Så sent som i 2013 blev det ulovligt for mænd i Papua Ny Guinea at begå vold og voldtægt mod deres familie. Indtil da var det mandens lovlige ret at behandle sin familie, som han ville – så længe han havde betalt ”brudepris” til sin kones familie.

 

De fleste kvinder er ofre for vold

Og selv om vold i familien ikke er lovligt længere, er vold mod kvinder og vold i det hele taget er et af de største problemer i Papua Ny Guinea. Ifølge UNICEF, FN’s børneorganisation, oplever 67 procent af kvinderne i Papua Ny Guinea vold og overgreb begået af deres mænd.

- Der er en udbredt forståelse af, at det er helt normalt at bruge vold, når man skal løse konflikter. Hvis ens kone ikke har lavet mad eller hvis børnene ikke lytter. Vi ser, at små hverdagskonflikter eskalerer til voldsomme fysiske og psykiske skader, siger Yanamlyn Yana, som er kampagnekoordinator for PNG Tribal Foundation.

 

Går foran med et godt eksempel

Tribal Foundation har udviklet debatmateriale og en film, som italesætter vold og især vold mod kvinder i det papua ny guianske samfund. Og det er flyselskabet Mission Aviation Fellowship (MAF), der sørger for transport ud til de isolerede landsbyer. Og MAF’s egne medarbejdere går foran med et godt eksempel.  

- Vi prøver at vise mennesker, at de selv er løsningen på deres egne problemer. Vi ønsker at hjælpe folk til at anerkende, at menneskelivet er gudgivet, og ikke ejet af andre. Derfor har vi ikke ret til at tage det væk fra andre, siger Yanamlyn Yana.

 

Budskabet kommer ud, hvor problemet er

Et hold bestående af MAF-medarbejdere og en leder fra Tribal Foundation flyver ud til landsbyen Yambaitok og holder gruppediskussioner, hvor mænd og kvinder er for sig. Gennem åbne og neutrale spørgsmål forsøger gruppelederen fra MAF at få folk til at reflektere over, hvordan volden egentlig påvirker deres familiemedlemmer og deres samfund. Kampagnen hedder Senesim Pasin, som betyder ”at ændre adfærd” på Papua Ny Guineas nationalsprog tok pisin.

Ifølge forskere og hjælpeorganisationer, der arbejder med vold mod kvinder i Papua Ny Guinea er det nemlig i Papua Ny Guineas højland, at problemet er værst.

”Meget viden og oplysning når aldrig ud til de små samfund i Papua Ny Guinea. Derfor er dette partnerskab vigtigt, så vi kan sætte fokus på problemet med vold helt derude, hvor det sker, siger Yanamlyn Yana.

 

Mandlige rollemodeller

- Der er stadig en stærk kultur her i Papua Ny Guinea, at manden er kvinden overlegen. Og fordi manden føler sig overlegen, så dominerer han også i hjemmet. Og kvinderne accepterer det. Det er det, som er problemet, siger Josua Wari, som er logistik-manager hos MAF.

De MAF-ansatte som er med, bliver en slags agenter for forandring, da de står frem og viser, at der kan være en anden vej end vold.

- Jeg tror, at det er uhyre vigtigt, at andre mænd fra Papua Ny Guinea kommer med ud og er en del af de her diskussioner. Fordi mænd tror, at alle mænd i dette land slår deres kone eller døtre. Når en mandlig MAF-ansat stiller sig frem, og siger: ”Jeg slår ikke min kone”, så lytter de andre mænd, siger Yanamlyn Yana.

 

Håb for næste generation?

I slutningen af besøget fra Senesim Pasin holdet opfordres hele landsbyen til at afgive et løfte om, at de vil stoppe med at bruge vold til at løse konflikter.

Projektet besøger det samme landsbysamfund inden for et par måneder og taler med indbyggerne om, hvad der er forandret – og hvad der er ikke. Da Senesim Pasin holdet for anden gang besøgte landsbyen Yambaitok, fortalte en af de missionærer, som bor i området, at en mand få dage forinden havde slået sin kone ihjel. Det var en mavepuster for kampagnen.

- Det er meget svært at ændre nedarvede strukturer og voksne mennesker, siger Betty Francis, der er partnerskabskoordinator hos MAF og også en del af Senesim Pasin-gruppen.

Dog er der håb – også i Yambiatok. En lærer på den lokale skole havde taget budskabet til sig. Siden besøget var han begyndt at undervise sine elever, børnene i Yambiatok, i kristne værdier om ligeværd, og at vi ikke har ret til at tage livet fra andre.

Børnene bliver et håb for et ændret samfund med mindre vold.

- Når børnene vokser op og bygger deres liv på andre værdier, så vil de også have en anden adfærd. De vil ændre samfundet, håber Betty Francis.


Artiklen er bragt med tilladelse af MAF Danmark.

Kommentare


bottom of page