top of page

Man kan ikke bekæmpe antisemitisme med racisme

Af Marianne Olsen

”I denne transport Er jeg Eva Med min søn Abel Hvis du ser min ældste søn Kain menneskets søn Fortæl ham at jeg er Dan Pagis, skrevet med blyant i den forseglede vogn”.

Citatet har jeg hentet i den fine oversættelse af Jonathan Sacks: Ikke i Guds navn (Kristeligt Dagblads Forlag 2017). Jeg citerer det i anledning af 75-årsdagen for Auschwitz’ befrielse på mandag den 27. januar.

Den forseglede vogn er en af de kreaturvogne, nazisterne transporterede mennesker i til dødslejrene.

Statsministerens vrangvillige uklarhed

Der har – og med rette – i anledning af befrielsen af Auschwitz for 75 år siden – været talt meget om statsministerens anklage mod indvandrere og venstrefløj om, at de to grupper er skyld i stigende antisemitisme i Danmark. Med sin tale går hun splittelsens vej.

Jeg vil råde hende til at studere Danmarks åndshistorie nærmere for at modvirke krigeriskheden og regere med fred. Hun bør lære sandheden om den latente antisemitisme her i landet at kende, og hun bør vide at den danske befolkning både har gjort sig skyldig i og for nogles vedkommende stadig gør sig skyldig i antisemitisme og også foragt over for romaer. Det er ikke noget nyt, og det virker stadig. Der er ingen grund til at lægge denne hæslige adfærd over på grupper, hun kan finde på at udpege. Vi trænger til åndelige broer, for verden er et meget uroligt sted i disse dage med den tydeligt voksende fascisme inden for EU.

Den rette modreaktion

Husk på at man ikke kan bekæmpe antisemitisme med racisme, sådan som Mette Frederiksens uklare tale gør. Ved at tage afstand fra grupper af mennesker afslører man kun sin egen svaghed.

Vi har alle kærlige og hadefulde muligheder i os. Ved at vælge de kærlige erkender man også at ens magt er begrænset. Men det har været tydeligt at den socialdemokratiske regering ikke ønsker at se sine begrænsninger i øjnene. Den slags blindhed står for fald, for vi er alle både Kain og Abel, så længe vi trækker vejret. Det har statsministeren ikke forstået i sit fatale svigt og ligegyldighed over for menneskeliv.

Danskere prisgivet med vilje

For 76 år siden kunne den danske regering ikke beskytte sine jødiske borgere, så regeringen valgte at gå af.

I dag har den danske regering med det danske folketings tilslutning besluttet at prisgive danske børns liv i Al-Hol lejren. Regeringen sidder stadig på sin taburet, mens danske børn lider uden for landets grænser. Det er sandelig gået tilbage. Det er os selv, der er fjenden.

Kom nu i gang, statsminister, og vis at din regering er værdig til jeres høje embede.

Komentáře


bottom of page