top of page

’Man kan ikke være sur og synge samtidig’

Af Svend Løbner

– Børn elsker at synge! Det er helt naturligt for dem. Og man kan ikke være sur og synge samtidig. Alle får psykisk velbefindende ved at synge.

Det fortæller Morten Ernst Lassen, direktør for Sangcenter Nordsjælland, der samler alle gode kræfter i nordsjællandske kommuner for at udvikle børns naturlige sangtalent, lære dem en masse nye sange og lade dem opleve suset ved at synge i fællesskab.

– Vi ønsker at give sangglæden videre til de næste generationer i et dannelsesforløb helt fra vuggestue, børnehave, indskoling, de første klasser og hen over mellemskolen. Og børn, som er særligt gode til at synge, kan så eventuelt gå videre, forklarer Morten Ernst Lassen, der selv er uddannet sanger fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Morten Ernst Lassen er direktør for Sangcenter Nordsjælland, som vil sprede sangglæde blandt børn og voksne i Hillerød og Frederiksborg kommuner. Foto: Svend Løbner


Alle børn har en stemme

Sidste år i august sang 40 børn i 2. klasse på Sophienborgskolen i Ullerød i et kor under projektet ”Alle børn har en stemme”. Koret ledes af Tine Matthews, korleder i Ullerød kirke, Mie Korp Sloth, korleder og organist i Hillerød Kirke, samt pianist Mads Strandgaard, pianist og souschef i Hillerød Musikskole.

I år gentages projektet i Frederiksborg Byskole i Hillerød, endda i udvidet form. Sangcentret underviser børnene hver uge og børn helt ned i til 1. klasse lærer at synge i kor.

– Det har været skønt at se, at børnene er så glade for at synge. Og fantastisk at se den udvikling, der skete med børnene, fortæller korleder Tine Mathews fra erfaringerne på Sophienborgskolen sidste år.

– Drengene var lidt afventende i begyndelsen, men da vi sang ”Det er et yndigt land”, som de kalder ”fodboldsangen”, var de helt med på noderne, fortæller korleder Tine Mathews og tilføjer:

– Vi oplevede også, at klangen blev bedre i de 10 uger projektet varede, og børnene nåede virkelig at lære mange sange. Og de var virkelig stolte, da vi præsenterede det, de havde lært, for forældrene.

Det er fantastisk at se børnenes sangglæde og udvikling, fortæller korleder i Ullerød Kirke Tine Mathews fra erfaringerne på Sophienborgskolen sidste år. Foto: Svend Løbner


Både Tine Mathews og Morten Ernst Lassen drømmer om, at sangprojektet kan fortsætte og brede sig til alle nordsjællandske kommuner.

Man får det godt af at synge

Hvad er det sang kan?

– Både børn og voksne får det bedre rent psykisk af at synge, forklarer Morten Ernst Lassen og henviser til en undersøgelse fra Aarhus Universitet med 1000 voksne, der sang i kor, og 1000 voksne, der ikke gjorde.

– Der var markant bedre psykisk velbefindende blandt dem, der sang. Et velbefindende, der også befordrer koncentration og læring generelt.

En sidegevinst ved korsang er den sociale dimension, forklarer han:

– Kommunikation foregår som regel fra én til én, fx frem og tilbage mellem lærer og elev. Men når vi synger sammen, kommunikerer vi sidelæns, fordi vi står eller sidder ved siden af hinanden, mens vi synger. Det giver en social ballast at synge sammen – i modsætning til en læringsform, hvor man sætter individet i centrum.

– Musikken gør det simpelthen nemmere at interagere med hinanden – også på tværs af etnicitet og religion. Sang er på et tidligt stadie med til at danne os, så vi lærer at respektere hinanden trods alle forskelle.

Også for fodbolddrenge

Drenge er et udsat folkefærd, fortsætter Morten Ernst Lassen. For lige pludselig kommer der fodbold, svømning og ishockey, som skal konkurrere med sangen.

Hvad siger du så til forældre, som skal vælge om deres barn skal gå til korsang?

– Jeg fortæller, hvad sang gør for et barns dannelse og udvikling. Og så behøver det ene jo ikke at udelukke det andet. Jeg gik selv til både drengekor og fodbold.

Men drenge har også en anden udfordring. Stemmen går i overgang og forsvinder måske i nogle år.

– Det er som regel en stor sorg for et barn pludselig ikke at kunne styre sin stemme mere. Men netop her går sangundervisningen ind og hjælper på overgangen fra drengestemme til mandsstemme, så drengene kan blive ved at synge så længe som muligt, forklarer Morten Ernst Lassen.

Alle har råd til at være med

Kan børn opleve det som pinligt at synge?

– Ja, helt sikkert. Men hvis sange er en integreret del af dig og det område, du bor i, så er det ikke længere pinligt. Så bliver det faktisk omvendt. Så undrer børnene sig, hvis nogle af deres kammerater ikke synger i kor.

Og at synge i kor kræver ikke den store økonomi, forklarer Tine Mathews:

– At synge kræver ikke andet redskab end din egen stemme. Du behøver ikke købe udstyr, som når du skal til fodbold og badminton. Du har din stemme. Derfor kalder vi projektet ”Alle børn har en stemme”. Vi har alle stemmen med, og man behøver ikke komme fra et bestemt samfundslag for at have råd til at være med.

Dannelse, uddannelse og folkelighed

Sangcenter Nordsjælland henvender sig også til voksne og ældre i de nordsjællandske kommuner. Centret står på tre ben: Dannelse, uddannelse og folkelighed. (Dannelse er for alle børn i indskolingen), uddannelse for særligt talentfulde og motiverede børn, og folkelighed er for alle. Derfor er både korfestivaler og alsangsarrangementer på tegnebrættet.

Heller ikke ældre og demente går ram forbi. Sangcenter Nordsjælland har blandt andet ledet såkaldt ”Dansang” på Benediktehjemmet i Fredensborg.

– Det er magisk at se, hvad der sker med de ældre i det øjeblik, de får øje på instruktøren: Der kommer klaverdamen, siger de. Og når hun begynder at synge, kan de pludselig huske syv vers af Den signede dag med fryd vi ser, fortæller Morten Ernst Lassen og Tine Mathews stemmer i:

– Vi ser det, når vi holder gudstjeneste på plejehjemmene. De ældre har måske ikke noget sprog, men her kan de synge med på salmerne og bede fadervor.

– Musikken aktiverer noget i hjernen og giver livsglæde. Det er et utroligt meningsfyldt projekt, siger Morten Ernst Lassen.

Sangcenter binder folk sammen

Sangcenter Nordsjælland er kommet for at blive:

– Det er den brede interesse i sangen, der binder os sammen, både som kirke, skole, og endda byens erhvervsliv. Sangcentret kan nedbryde mure mellem kommune erhvervsliv og borgere. Her er sangcentret den centrale faciliterende enhed som er i netværk med alle kommunens aktører.

Tine Matthews supplerer:

– Det handler om at få viderebragt en arv og en sangskat. Det drejer sig om det fælles; at vi synger noget sammen. Det handler om vores fælles kulturarv, og vi kan altid finde et fælles fodslag i at synge ”I østen stiger solen op”.

留言


bottom of page