top of page

Medieomtale giver danskere en negativ opfattelse af integration

De fleste danskere tror, det gør værre med integration af såkaldt ikkevestlige indvandrere, end det rent faktisk gør. Opfattelsen smitter af på indvandreres selvopfattelse.


Illustration: Unsplash


Danskerne tror, at det går betydeligt værre med integrationen, end det reelt gør.

Det fremgår af en analyse foretaget af Danmarks Videncenter for Integration i samarbejde med lektor Karen Nielsen Breidahl og professor Jørgen Goul Andersen, begge fra Aalborg Universitet for Mandag Morgen.


Urealistisk sortsyn

Medierne spiller en afgørende rolle i danskernes negative syn på indvandring:

Mens, der kan være flere årsager til danskernes (urealistiske) sortsyn, herunder egne lokale oplevelser, så spiller mediernes dækning af integrationsområdet sandsynligvis en afgørende rolle for danskernes oplevelser, af hvordan det går med integrationen, lyder det fra videncentret.

Analysen finder ifølge en pressemeddelelse fem til, at:

  • Gennemsnitsdanskeren tror, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommer udgør en markant større andel i befolkningen end de gør. Samtidig tror gennemsnitsdanskeren, at integrationen går dårligere på samtlige udvalgte parametre, end den gør i virkeligheden.

  • Ca. 75 pct. af danskerne tror i gennemsnit, at integrationen går betydeligt værre, end den gør, mens ca. 10 pct. tror, at integrationen går betydeligt bedre, end den gør.

Kriminaliteten falder i virkeligheden

Danskerne har særligt store fejlopfattelser på spørgsmålet om kriminalitet. Her tror gennemsnitsdanskeren, at andelen af dømte unge mandlige efterkommere er steget til et niveau, der er fem gange højere, end den er. Reelt er kriminaliteten faldet de senere år.

Den negative diskurs smitter af på indvandrerne:

Flertallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere tror, at integrationen går dårligere, end den gør, omend andelen, der overvurderer problemerne, er mindre end blandt etniske danskere. Dog tror ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i langt højere grad, at kriminaliteten er højere, end den er, og at indvandrere udgør en større andel af befolkning.


Uddannelse og partiforhold spiller ind

Ældre personer og personer med kort eller ingen uddannelse over folkeskoleniveau har en tendens til i særlig høj grad at tro, at integrationen går dårligere, end den gør.

Personer, der har sat kryds ved partier med en stram udlændingepolitik, har i højere grad en tendens til at tro, at integrationen går dårligere, end den gør. Omvendt har personer, der har sat kryds ved Alternativet, Enhedslisten og Radikale Venstre den største andel af personer, der tror, at tror at integrationen går bedre, end den gør. Fælles for alle partier er dog, at flertallet af vælgerne tror, at integrationen går dårligere, end den gør.

Comentarios


bottom of page