top of page

Medmenneskelighed skal være vejviser

Opdateret: 2. feb. 2022

Menneskerettighederne må altid stå over et tilfældigt antal stemmer i et parlament, der kan finde på at lægge et land øde for sine egne interessers skyld. Den seneste Voxmeter-måling viser danskernes medmenneskelighed.


Marianne Olsen. Foto: Michala Linn


Voxmeters seneste måling bekræfter befolkningens udtalte ønske om en mere human udlændingepolitik. Så der er håb om, at den vil blive til virkelighed til trods for at et flertal netop i dag, den 1. februar 2022, er blevet forkastet. Folketinget har netop i dag forkastet et Borgerforslag om en mere human udlændingepolitik.

Modsat har facebookgruppen Borgere der ikke støtter regeringens udlændingepolitik via en pressemeddelelse offentliggjort målinger, der også er nævnt her i magasinet. Over 66 procent (=66,4%) af 1.033 adspurgte, dvs. 685 personer er uenige i at vi sender syrere til Syrien. De to områder i Syrien, som Rasmus Stoklund i dag erklærede for sikre, er usikre, for diktatorens folk bevæger sig alle steder, både i Syrien og uden for Syrien. Der vil altså være tale om deportation.


Enhver skal stå til ansvar for sin stemme

Det skal blive interessant at se hvem der bliver ved med at stemme for Danmarks inhumane udlændingepolitik. Vi har nemlig et alvorligt problem med modarbejdelse af respekt for menneskerettighederne hos de medlemmer af Tinget, der ser bort fra almindelig psykologisk indsigt, når de hævder, at noget sted i Syrien er sikkert at opholde sig i. Det må jo også være det, der ligger til grund for at vi undlader at have diplomatiske forbindelser i landet, forbindelser der ville kunne forsvare borgere, hvis skæbne ville forurolige dansk ansvarsfølelse.


Flertal garanterer ikke nogen etisk forsvarlig holdning

Problemet i Folketinget er at det med sit flertal mangler et etisk kompas. Det er et faktum, som vi hele tiden må holde os for øje. Vi har fået et tydeligt eksempel, når medlemmer af tinget mener at en tidligere minister, der har skrevet sit navn under på at ville overholde Grundloven, med forsæt bryder en lov, der er vedtaget i Tinget, så hun utvetydigt bliver idømt fængselsstraf.

Det ødelægger tilliden i befolkningen at kunne tvivle på medlemmernes integritet og ansvarlighed.


Loven skal være til for menneskets skyld – ikke omvendt

Når så alvorlig en brist er et faktum, bliver den enkelte også nødt til at tage afstand fra det gamle ideal om at der ikke er noget hverken over eller ved siden af Folketinget.

Hverken Danmark eller nogen anden nation kan hævde en ret til at ødelægge de mennesker, der opholder sig inden for dets grænser. Det gælder landets borgere. Det gælder immigranterne i landet. Og det gælder de flygtninge, der har ret til asyl.

Menneskerettighederne må altid stå over et tilfældigt antal i et tilfældigt parlament, der kan finde på at herske og bestemme for sine egne interessers skyld. Lad os glædes over befolkningens samvittighedsfulde vejvisning og blive ved med at presse på for at få en mere human udlændingepolitik.

Comments


bottom of page