top of page

Menneske først…

Opdateret: 13. apr.

Vi vil i dette medie holde fokus på menneskets livsverden og samtidig holde skarpt øje med den systemverden, der hele tiden står i overhængende fare for at kvæle livet.Af Svend Løbner, redaktør


Menneske først, kristen så. Dette citat af Grundtvig kan med fordel udvides til Menneske først, struktur så. Eller: Menneske først, organisation så. Og endda: Menneske først, religion så. Og menneske først, politik så.

For mennesket kommer altid først. Også for denne avis.


Livsverden og systemverden

Den tyske sociolog Jürgen Habermas er kendt for sin opdeling i livsverden og systemverden. Livsverdenen er det levede liv i relation til andres levede liv. Systemverdenen er den måde, vi organiserer os på, og det bureaukrati, der så nemt kommer til at leve sit eget liv fjernt fra menneskelivet.

Sådan er det med tro og religion. Tro er en indre intuition. Religion er ydre organisation med dogmer, ritualer, gejstlige og hellige huse.

Og sådan er det med politik. Det begynder med mennesker, der brænder for en idé. Det kan nemt ende med partier, der har egen overlevelse, magtposition og endelig ministerpension som den egentlige motivation.


Engagerede skribenter

Vi må også her på avisen gribe i egen barm. Hvad er det egentlig, der motiverer os? At vi har over 3.000 unikke brugere hver uge på hjemmesiden? At 1.500 liker os på Facebook? At vi har fordoblet antal modtagere af vores ugentlige nyhedsmail?

Forhåbentlig ikke! Nej, efter det første halve år som redaktør oplever jeg, at vores skribenter virkelig brænder for sagen. Vi engagerer os alle frivilligt for at bringe nyheder, reportager, portrætter, anmeldelser og debatartikler med fokus på mennesker, der lever sammen på tværs af alle definitioner, hylder livet, udfolder kreativiteten og boltrer sig i det flerkulturelle samfund som det nye normale.

Vi sætter mennesket først.


Drømmene lever, men…

Jo, der er brug for struktur, organisation, religion og politik i vores fælles samfund. Tænk blot på foreningslivet. Det starter med at mennesker mødes og sød musik opstår. Men det kan nemt ende med, at det hele går op i generalforsamlinger, referater, regnskaber osv., så vi glemmer, hvad vi er sat i verden for!

Det står vi også i fare for på denne avis. Den vil forhåbentlig vokse. Der vil komme mere økonomi i tingene. Vi vil kunne ansætte og honorere. Der tegner sig en struktur, en organisation og måske endda nogle dejlige lyse redaktionslokaler…

Jo, drømmene lever. Men vi må hele tiden holde fokus.

Menneske først, medie så.


Vi holder øje med systemet

Systemverdenen skal bevare livet, ikke kvæle det. Struktur, organisering, religion og politik – og et medie som vores – skal tjene mennesket, ikke omvendt.

Derfor vil denne avis holde fokus på menneskets livsverden og samtidig holde skarpt øje med den systemverden, der hele tiden står i overhængende fare for at kvæle livet, stække menneskerettighederne og efterlade en kold og umenneskelig verden til vores efterkommere.

Derfor holder vi mottoet for øje: Støt individet. Styrk fællesskabet.

Comments


bottom of page