top of page

Michelle fra Aarhus dæmmer op for børnemisbrug i Sri Lanka

Michelle Lind Kappel er psykolog og vejleder srilankanske psykologer i at opdage og behandle børn, der mistrives, fordi de har oplevet seksuelle overgreb. På 13 år har 2.500 børn fået hjælp.


Michelle Lind Kappel foran den lokale partnerorganisations kontor. Foto: Assist Denmark.


En lille frivillig forening har hjulpet over 2.500 børn fri af seksuelt misbrug i Sri Lanka. De seneste 13 år har Assist Denmark sendt over 15 millioner kroner til den lokale organisation, der bekæmper børnemisbrug i landet.

Det er Michelle Lind Kappel fra Aarhus, der har kontakt til den lokale organisation LEADS, sammen med tre andre frivillige. Assist Denmark er en frivillig forening, der bygger på et kristent grundlag. Foreningen modtager støtte fra Center for Kirkeligt udviklingssamarbejde (CKU).

Michelle er uddannet psykolog og har undervist og superviseret LEADS’ psykologer gennem 2 år fra 2018-20. Hun har besøgt Sri Lanka og tilset hjælpearbejdet mindst 10 gange og lægger i dag mange frivillige timer i at rejse penge til projektet og følge arbejdet tæt.


Giver børnene en tryg opvækst

Blot de seneste 30 måneder er 124 blevet fjernet fra overgrebspersoner, hvorefter de har fået behandling og er blevet genbosat hos nære slægtninge. I alt 418 børn har fået hjælp, de fleste har fået et kort men intensivt behandlingsforløb på en institution, hvor husforældre sørger for en hjemlig atmosfære i en hverdag, hvor børnene også kommer i skole. Alle børn får bearbejdet deres traumer af en psykolog fra LEADS.

- Det er så fantastisk at se lokale lægge liv og sjæl i at hjælpe de her børn. Det motiverer mig at se deres indsats, og at vi herhjemme med en forholdsvis lille indsats kan gøre så stor en forskel, siger Michelle.


Michelle Lind Kappel underviser lokale psykologer. Foto: Assist Denmark


Hun er glad for at støtte de lokale medarbejdere, som virkelig har brug for medarbejderpleje:

- Det er utroligt hårdt for dem at arbejde med børn, der er blevet misbrugt, og samtidig være oppe mod et system, der ikke gør ret meget ved problemet. LEADS er en af de få organisationer, der adresserer børnemisbrug i landet.


Børnene kommer altid først

Hvert år indrapporterer pårørende og pædagoger omkring 10.000 nye tilfælde af seksuelle overgreb mod børn.

- Der skal meget til for at familiemedlemmer og andre går til politiet og anmelder en børnemisbrugssag. Og vi skal huske, at korporlig afstraffelse af børn er helt normalt i Sri Lanka. Så når nogen endelig anmelder misbrug af børn, er det virkelig grove sager, der er tale om, siger Michelle Lind Kappel.

Assist Denmark støtter også LEADS i fortalervirksomhed, hvor de påvirker den politiske agenda, så myndigheder bliver klar over problemer med børnemisbrug og gør noget ved det. Helt konkret underviser LEADS’ psykologer både pædagoger og skolelærere i, hvordan de kan spotte mistrivsel hos børn og dermed forebygge misbrug i familierne og anmelde eventuelle overgreb til politiet.

Som LEADS’ slogan lyder: Børnene kommer først!


Uddanner kriminalforsorgsbetjente

Det har længe været normal praksis i Sri Lanka, at børn, der har været udsat for misbrug, institutionaliseres. Når sager vedrørende misbrug meldes til kriminalforsorgsbetjente, henviser disse oftest børn til børnehjem, hvor de anbringes med børn med meget forskellige baggrunde - heriblandt også børn, der har begået noget kriminelt, men som er for små til at afsone en straf.


Michelle Lind Kappel oplyser om børneopdragelse i en landsby. Foto: Assist Denmark


FN har siden 2009 dokumenteret og advokeret for, at det er skadeligt for børn at opvokse i institutioner. Derfor arbejder FN og The Committee on the Rights of the Child for at børn anbringes I familiebaserede løsninger - enten ved at blive genforenet med deres biologiske forældre, eller ved at blive anbragt ved slægtninge eller i pleje.

Det er her, Assists lokale partner LEADS kommer ind i billedet, forklarer Annika Bach, der som CKU-konsulent rådgiver Assist, så arbejdet gennem LEADS bliver så effektivt som muligt.

- LEADS arbejder for at træne og kapacitetsudvikle kriminalforsorgsbetjente, så de i deres administrering af børnesager, har en børnevenlig tilgang, har forståelse for børns rettigheder. Sammen med LEADS sikrer de, at børnene får adgang til psykologhjælp og støtte til at komme tilbage til deres familier i de situationer, hvor det er i barnets tarv at blive genforenet med sin familie. Igennem dette arbejde sikrer LEADS, at børn, der har været udsat for traume ikke gentraumatiseres, men sikres hjælp og støtte til at bearbejde traumet og komme tilbage til en familiebaseret konstellation, hvor de fortsat opvokser under kærlige og omsorgsfulde rammer, siger Annika Bach.


Artiklen er skrevet i samarbejde med Assist Denmark og Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU).

  • Assist Denmark er en nonprofit og upolitisk hjælpeorganisation, der yder akut nødhjælp og langsigtet udviklingsbistand til fattige, marginaliserede og uprivilegerede mennesker. Organisationen bygger på et kristent grundlag og arbejder primært i Bangladesh, Sri Lanka, Kenya og Mozambique.

  • CKU administrerer udviklingspuljer fra Danida til 38 kirkelige udviklingsorganisationer, som tilsammen arbejder i 40 forskellige lande. CKU er også fælles talerør for medlemsorganisationerne og promoverer desuden tros- og religionsfrihed generelt.

Comentarios


bottom of page