top of page

Migranter drømmer om egne kirker

Folkekirken åbner kirker for menigheder fra bl.a. Irak, Filippinerne og lande i Østeuropa og Afrika. Men præsterne fra disse lande ønsker at tage skridt til at oprette egne menigheder.

Det kom frem ved et såkaldt ”Domkirketræf for migrantmenigheder” i Københavns Domkirke den 25. september. Repræsentanter for 12 migrantmenigheder fik på skift fik mikrofonen under aftenens høring. Her fortalte de om hverdag, visioner og virkelighed – ofte med overraskende vinkler – for de lyttende biskopper, menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede.

Menighedsledere fra Irak, Filippinerne, Østeuropa og Afrika var levende optaget af at få kirken ind i de unges liv, og flere så oplagte muligheder for samarbejde med folkekirken: ”Kirken skal have de unge med – og de unge skal have kirken med. Vi må hjælpe hinanden. Og så må vi skrue op og ned for musikken, så alle kan være med,” lød det fra en afrikansk menighedsleder.

De fleste migrantmenigheder drømmer om en dag at få deres egen kirke. Nogle er allerede godt på vej. En afrikansk menighed i Hvidovre har købt deres egen bygning, og en eritreansk-ortodoks menighed samler penge ind hver søndag, som hensættes til formålet, skriver Tværkulturelt Center i en nyhedsmail.

En børnerig eritreansk menighed mangler fx plads til at holde søndagsskole for mere end halvtreds børn. En ung filippinsk menighed samler 50 au pairs på Amager. Kristne indonesere mødes en gang om måneden for at synge salmer og læse Bibelen på indonesisk.

De mange små glimt tegnede et forfriskende billede af ressourcestærke mennesker og menigheder, for hvem det er vigtigt at bevare deres egen identitet samtidig med, at de har en dansk hverdag, skriver Tværkulturelt Center.

At musikken også spiller en væsentlig rolle fik deltagerne en munter smagsprøve på, da et filippinsk og et afrikansk ungdomskor med smittende livsglæde rundede aftenen af med sang og dans foran alteret i domkirken.

Domkirketræffet var arrangeret af Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i København i samarbejde med Tværkulturelt Center.

Comments


bottom of page