top of page

Migrantpræster mener, unge er kirkens fremtid

Hvordan bliver kirken vedkommende for en ny generation af børn og unge med migrantbaggrund, der vokser op i Danmark?

Det var hovedtemaet på inspirationsdage arrangeret af Danske Kirkers Råd, Kirkernes Integrations Tjeneste, Folkekirkens Migrantsamarbejde og Tværkulturelt Center den 23.-25. maj.

70 præster og ledere fra 30 kristne migrantmenigheder var samlet på Brogården i Middelfart for at dele erfaringer og få ny inspiration på tværs af sprog og kirketraditioner. Til sammen havde deltagerne rødder i over 20 lande og mange forskellige kirkeretninger.

På tværs af kultur, teologi og kirkepraksis var alle klar over, at de unge er fremtidens kirke. I migrantmenigheder er der stadig tradition for, at børn og unge opdrages til at følge med forældrene i kirke. Men mange forældre har brug for hjælp fra kirken til at forstå de unges behov i et nyt land, lyder det i en pressemeddelelse fra Tværkulturelt Center.

Biskop Tine Lindhardt, Fyns Stift, fortalte om den danske folkekirke og dansk kirkekultur satte gang i en samtale om, hvorvidt danskernes vaneprægede måde at være kirke på er bæredygtig i forhold til næste generation.

– I kan spejle jer i folkekirkens frihedstradition, og vi kan spejle os i jeres engagement og fællesskab. Alle har vi noget at lære, understregede biskoppen.

Comments


bottom of page